HMUN

HMUN is een Model United Nations conferentie die plaatsvindt op het SGH.
De conferentie wordt georganiseerd door 21 leerlingen uit klas 4 en 5.
Er komen 500 leerlingen van over de hele wereld drie dagen in april naar
Haarlem om te debatteren over actuele problemen in de wereld. Dit jaar
is het thema van HMUN Inclusive societies: Giving all people a voice and
future.

Meer over MUN en wat het inhoudt is op de website van HMUN te vinden.