Leerlingenraad en MR

In de grote leerlingenraad zit uit elke klas één leerling. Deze leerling is door de rest van zijn/haar klas gekozen aan het begin van het schooljaar. De leerlingenraad komt vier keer per jaar bij elkaar om het te hebben over zaken die voor alle leerlingen belangrijk zijn. Daarnaast wordt uit de grote raad ook een kleine raad gekozen. Deze leerlingen bereiden de vergaderingen voor en zetten zich nog actiever in om het SGH een extra fijne school te maken.

MR staat voor ‘medezeggenschapsraad’. In deze raad zitten drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden van de school. Zij beslissen mee over wat er op school gebeurt. In de MR komen de onderwerpen naar voren waar in de kleine en grote leerlingenraad over gestemd wordt.