Sport

Veel leerlingen op het SGH combineren sport op hoog niveau met hun schoolopleiding. Ook vanuit school worden diverse evenementen georganiseerd voor wie graag in beweging is.

Voor elke klas is er een speciale sportdag. Deze vindt plaats in mei (klas 3), juni (klas 2, Triatlon) of juli (klas 1, 4 en 5). Daarnaast wordt er van oktober tot en met april gevoetbald door docenten tegen leerlingen.

Interscholair (wedstrijden tussen verschillende scholen uit de regio): basketbaltoernooi (december),
schaatstoernooi (januari), volleybaltoernooi (maart), Shell hockey (april), OSZG sportdag (mei) en tennistoernooi (juli).

Kijk hieronder voor een impressie van het vak Lichamelijke Opvoeding op het Stedelijk, inclusief de toernooien.