Publicaties

De schoolgids bevat praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op het Stedelijk Gymnasium Haarlem. In de schoolgids vindt u onder andere:

  • overgangsnormen
  • schoolregels
  • regelingen over verlof, ziekmelding, verzuim en te laat komen

Het schoolplan beschrijft de doelstellingen van het onderwijs aan het Stedelijk Gymnasium en geeft informatie over de praktische vormgeving ervan. Daarnaast is er in het schoolplan informatie te vinden over personeelsbeleid en kwaliteitszorg.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest belangrijke overige publicaties.
Door op de link te klikken, kunt u ze als PDF-bestand downloaden.

Nieuwe leerlingen

Omgangsnormen

Ondersteuning

Onderwijs

Ouders en school

Plannen en verslag

Privacy

Rechten leerlingen