Alumni

Beste oud-leerlingen,

Hier vindt u nummers van IN AETERNUM MIRABILE LECTU van de afgelopen jaren.  Het is een groot goed dat al jaren achtereen een nummer verschijnt van IAML. Dit alles door inspanningen, enthousiasme en creativiteit van een aantal van u. Aanvankelijk verscheen het blad op papier (in beperkte mate en op verzoek overigens nog steeds), tegenwoordig is er een digitale versie. De inhoud bestaat uit verschillende rubrieken: een woord van de rector, aandacht voor oud-leerlingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van kunst, sport en wetenschap of politiek; daarnaast zijn er interviews met oud-leerlingen of met vertrokken, dan wel jubilerende docenten of andere personeelsleden. Tevens worden in IAML berichten opgenomen over het lustrum. De redactie streeft er in elk geval naar u op gevarieerde wijze aan uw schooltijd op het Stedelijk te laten terugdenken.

Mocht u zelf een bijdrage willen leveren, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de redactie, waarvan de gegevens in elk nummer staan vermeld.

Wij hopen dat u veel genoegen beleeft aan het lezen.

  • In Aeternum Mirabile Lectu 2020

  • In Aeternum Mirabile Lectu 2019

  • In Aeternum Mirabile Lectu 2018 

  • In Aeternum Mirabile Lectu 2017 

  • In Aeternum Mirabile Lectu 2016 

  • In Aeternum Mirabile Lectu 2012 

Scroll to top