Stichting Architraaf

Geef het Stedelijk Glans

Steun de school met uw bijdrage

Stichting Architraaf is in 2001 opgericht op initiatief van een groep ouders om financiële steun te bieden aan het Stedelijk Gymnasium. Ouders kunnen geld doneren aan Architraaf. Deze donaties worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsfaciliteiten en de unieke huisvesting te ondersteunen.

Ieder jaar wordt in overleg met de rector en conrector bepaald op welke manier de donatie van Architraaf aan school het beste tot zijn recht komt. Het betreft altijd niet-structurele zaken. Belangrijk bij de keuze is dat zoveel mogelijk leerlingen profiteren van de bijdragen van Architraaf.

Op het Stedelijk zijn in de afgelopen jaren projecten gerealiseerd die de school net iets bijzonders geven en die zonder de bijdrage van ouders aan Architraaf niet mogelijk waren geweest.

De donatie van ouders aan Stichting Architraaf is in het schooljaar 2018-2019 besteed aan:

 • een verrijdbare tribune voor de aula
 • een piano in de centrale hal
 • uitbreiding van muziek faciliteiten met elektrische gitaar, luidsprekers en microfoon
 • een ‘Sweet-Suite’, een studeer- en overlegunit ontworpen door leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar (nog te realiseren)
 • computers voor het natuurkundelokaal

Voorbeelden van projecten die eerdere schooljaren zijn gerealiseerd:

 • een drumstel en een vleugel voor het muzieklokaal
 • herinrichting natuur- en technieklokaal
 • verbouwing van de mediatheek
 • bijdragen aan lustrumactiviteiten in 2014-2015, zoals de lunch voor de hele school in de Oude Bavo
 • herinrichting van de hal en kantine met zitjes en ‘donuts’
 • renovatie van het tekenlokaal met glasplafond en beamer

Wie bestuurt Architraaf?

Marije Van Impe (ouder), voorzitter
Tineke Hoppenbrouwers (oud-docent Engels), secretaris
Ralph Lange, penningmeester
Nicole Reijnen (ouder), lid
Yves Vlassenroot (ouder), lid

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding en geen vacatiegeld.

Hoe kunt u bijdragen?

Al sinds het jaar van oprichting is jaarlijks 70% van alle ouders donateur van Architraaf.

Doet u ook mee?

Machtiging

Bij uw digitale overzicht ‘Ouderbijdrage’ klikt u het kopje ‘Stichting Architraaf’ aan waarmee u het Stedelijk machtigt om uw jaarlijkse donatie – met een richtbedrag van € 200,– van uw bankrekening af te schrijven. Daarbij geeft u aan of u per jaar of in termijnen wilt betalen. Het Stedelijk betaalt dit bedrag vervolgens door aan Architraaf.

Doet u ook mee?

Lijfrente

U kunt ook kiezen voor een schenking via een lijfrente. Gedurende 5 opeenvolgende jaren schenkt u een bedrag van minimaal € 300,– per jaar. Dit jaarlijkse bedrag is te verrekenen in uw hoogste belastingschijf. Indien u deze mogelijkheid aangeeft, worden de benodigde papieren aan u toegezonden. U hoeft zelf niet naar de notaris te gaan; alles wordt per post geregeld.

Voor een lijfrente of voor vragen kunt u een e-mail sturen naar Architraaf: architraaf@sghaarlem.nl.

Architraaf is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) in de zin van de belastingwet. Het RSIN nummer is 8156.01.827.

 

Downloads: