Stichting Architraaf

Stichting Architraaf is in 2001 opgericht op initiatief van ouders om middels vrijwillige ouderbijdrage financiële steun te bieden aan de school. De bijdrage wordt gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsfaciliteiten en de unieke huisvesting te ondersteunen.

Op het Stedelijk zijn de afgelopen jaren projecten gerealiseerd die zonder de bijdrage van ouders niet mogelijk waren geweest!

“Geef het Stedelijk Glans”

Stichting Architraaf helpt leerlingen en docenten van het Stedelijk Gymnasium door financiële ondersteuning van projecten en voorzieningen die het schoolklimaat extra glans geven en het leerplezier verhogen. Dit stelt de school in staat leerlingen een brede vorming te geven, waarbij ze alle kans krijgen hun talenten ten volle te ontplooien. Uw bijdrage aan Stichting Architraaf maakt voor ons én de leerlingen echt het verschil. Alvast veel dank daarvoor.

Jan Henk van der Werff, rector            Hein Bierman, conrector

De bijdrage van ouders aan Stichting Architraaf is in het schooljaar 2020-2021 besteed aan:
 • het project Burgerschap
 • het project Talent Scouting, Ontwikkeling en Behoud
 • een leerling initiatief voor fleece dekens
 • de aanschaf van een 3-tal Smart Screens
 • de oliebollenkraam
 • de lustrum activiteiten 2020 (nog te realiseren)
Voorbeelden van projecten die eerdere schooljaren zijn gerealiseerd:
 • een verrijdbare tribune voor de aula
 • een piano in de centrale hal
 • uitbreiding van muziekfaciliteiten met elektrische gitaar, luidsprekers en microfoon
 • een drumstel en een vleugel voor het muzieklokaal
 • verbouwing van de mediatheek
 • herinrichting van de hal en kantine met zitjes en ‘donuts’

Wie bestuurt Architraaf?

 • Marije Van Impe (ouder), voorzitter
 • Tineke Hoppenbrouwers (oud-docent Engels), secretaris
 • Ralph Lange, penningmeester
 • Jeroen Witlox (ouder), lid

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding en geen vacatiegeld.

Hoe kunt u bijdragen?

Al sinds het jaar van oprichting is jaarlijks 70% van alle ouders donateur van Architraaf. Architraaf is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) in de zin van de belastingwet. Het RSIN nummer is 8156.01.827.

Machtiging

Bij uw digitale overzicht ‘Ouderbijdrage’ klikt u het kopje ‘Stichting Architraaf’ aan waarmee u het Stedelijk machtigt om uw jaarlijkse donatie – met een richtbedrag van € 200,– van uw bankrekening af te schrijven. Daarbij geeft u aan of u per jaar of in termijnen wilt betalen. Het Stedelijk betaalt dit bedrag vervolgens door aan Architraaf.

Lijfrente

U kunt ook kiezen voor een schenking via een lijfrente. Gedurende 5 opeenvolgende jaren schenkt u een bedrag van minimaal € 300,– per jaar. Dit jaarlijkse bedrag is te verrekenen in uw hoogste belastingschijf. Voor een lijfrente of voor vragen kunt u een e-mail sturen naar Architraaf: architraaf@sghaarlem.nl.

De benodigde papieren ontvangt u vervolgens per e-mail (het is niet nodig om naar de notaris te gaan).

Downloads: