Stichting Architraaf

U steunt uw kind en de school met uw bijdrage

Stichting Architraaf is in 2001 opgericht door een aantal ouders van het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Het doel van de Stichting is het goede onderwijs van het Stedelijk Gymnasium te behouden en de unieke huisvesting te verbeteren. De Stichting stelt hiervoor financiële middelen beschikbaar aan school. Deze middelen zijn afkomstig van ouders die hun kind op het Stedelijk hebben.

Binnen het Stedelijk zijn in de afgelopen jaren zaken gerealiseerd die de school net iets bijzonders geven en die zonder de bijdrage van ouders aan Architraaf niet mogelijkheid waren geweest.

Doe jij ook mee?

Heb je vragen? Het mailadres van Stichting Architraaf is architraaf@sghaarlem.nl

De Stichting Architraaf is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) in de zin van de belastingwet.

Al direct sinds het jaar van oprichting is jaarlijks 70% van alle ouders donateur van de Stichting Architraaf. Ieder jaar wordt in overleg met de rector bepaald op welke manier de donatie van Architraaf aan school het beste tot zijn recht komt. Het betreft altijd niet structurele zaken die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, de huisvesting en onderwijsfaciliteiten. Belangrijk bij de keuze is dat zoveel mogelijk leerlingen profiteren van de bijdragen van Architraaf.

Voorbeelden van recente projecten

 • nieuwe computers voor het computerlokaal
 • een drumstel en een vleugel voor het muzieklokaal
 • herinrichting natuur- en technieklokaal
 • digitale schoolborden
 • voorzieningen voor licht- en geluid in de aula
 • verbouwing van de mediatheek
 • theatergordijnen
 • bijdragen aan lustrumactiviteiten in 2014-2015, zoals de lunch voor de hele school in de Oude Bavo
 • tablets voor docenten
 • aanpassing fietsenstalling voor verbetering van de plaatsing van fietsen
 • herinrichting van de hal met zitjes
 • renovatie van het tekenlokaal met glasplafond en beamer
 • het bijdragen aan de nieuwe website van de school.

Wie bestuurt Architraaf?

Wytske Feddema (ouder), voorzitter
Tineke Hoppenbrouwers (oud-docent Engels), secretaris
Ralph Lange, penningmeester
Nicole Reijnen (ouder), lid
Yves Vlassenroot (ouder), lid

Hoe kunt je bijdragen?

Machtiging

Bij uw digitale overzicht voor bijdragen aan de school klik je het kopje “Stichting Architraaf” aan waarmee je het Stedelijk machtigt om uw jaarlijkse donatie – met een richtbedrag van € 200,– van uw bankrekening af te schrijven. Daarbij geef je aan of je per jaar of in termijnen wilt betalen. Het Stedelijk betaalt dit bedrag vervolgens door aan Architraaf.

Lijfrente

Je kunt er ook voor kiezen gedurende 5 opeenvolgende jaren een bedrag van minimaal € 300,– te schenken via een lijfrenteakte. Het jaarlijkse bedrag is verrekenbaar in uw hoogste belastingschijf. Indien je deze mogelijkheid aangeeft, worden de benodigde papieren aan je toegezonden. Je hoeft zelf niet naar de notaris te gaan, alles wordt per post geregeld.

Bedrijfsbijdrage

Via uw bedrijf kun je een bijdrage storten. Geef de betreffende mogelijkheid aan en bepaal het bedrag. De factuur wordt daarna toegestuurd.