Stichting Architraaf

U steunt uw kind en de school met uw bijdrage

Stichting Architraaf is in 2001 opgericht door een aantal ouders van het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Het doel van de stichting is het goede onderwijs van het Stedelijk Gymnasium te behouden en de unieke huisvesting te verbeteren. De stichting stelt hiervoor financiële middelen beschikbaar aan school. Deze middelen zijn afkomstig van ouders die hun kind op het Stedelijk hebben.

Al direct sinds het jaar van oprichting is jaarlijks 70% van alle ouders donateur van de Stichting Architraaf. Ieder jaar wordt in overleg met de rector bepaald op welke manier de donatie van Architraaf aan school het beste tot zijn recht komt. Het betreft altijd niet structurele zaken die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, de huisvesting en onderwijsfaciliteiten. Belangrijk bij de keuze is dat zoveel mogelijk leerlingen profiteren van de bijdragen van Architraaf.

Binnen het Stedelijk zijn in de afgelopen jaren zaken gerealiseerd die de school net iets bijzonders geven en die zonder de bijdrage van ouders aan Architraaf niet mogelijkheid waren geweest.

Doet u ook mee?

De donatie van ouders aan Stichting Architraaf is in het schooljaar 2018-2019 besteed aan:

 • een verrijdbare tribune voor de aula
 • een piano in de centrale hal
 • uitbreiding van muziek faciliteiten met elektrische gitaar, luidsprekers en microfoon
 • het realiseren van ‘Sweet-Suite’, een studeer- en overlegunit, ontworpen door leerlingen uit het eerste en tweede jaar
 • computers voor het natuurkundelokaal

Voorbeelden van recente projecten in vorige jaren

 • een drumstel en een vleugel voor het muzieklokaal
 • herinrichting natuur- en technieklokaal
 • verbouwing van de mediatheek
 • bijdragen aan lustrumactiviteiten in 2014-2015, zoals de lunch voor de hele school in de Oude Bavo
 • herinrichting van de hal en kantine met zitjes en ‘donuts’
 • renovatie van het tekenlokaal met glasplafond en beamer

Wie bestuurt Architraaf?

Marije Anne van Impe (ouder), voorzitter
Tineke Hoppenbrouwers (oud-docent Engels), secretaris
Ralph Lange, penningmeester
Nicole Reijnen (ouder), lid
Yves Vlassenroot (ouder), lid

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding en geen vacatiegeld. Het bestuur ontvangt een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Hoe kunt u bijdragen?

Machtiging

Bij uw digitale overzicht voor bijdragen aan de school klikt u het kopje “Stichting Architraaf” aan waarmee u het Stedelijk machtigt om uw jaarlijkse donatie – met een richtbedrag van € 200,– van uw bankrekening af te schrijven. Daarbij geeft u  aan of u per jaar of in termijnen wilt betalen. Het Stedelijk betaalt dit bedrag vervolgens door aan Architraaf.

Lijfrente

U kunt er ook voor kiezen gedurende 5 opeenvolgende jaren een bedrag van minimaal € 300,– te schenken via een lijfrenteakte. Het jaarlijkse bedrag is verrekenbaar in uw hoogste belastingschijf. Indien u deze mogelijkheid aangeeft, worden de benodigde papieren aan u toegezonden. U hoeft zelf niet naar de notaris te gaan, alles wordt per post geregeld.

Heeft u vragen? Het mailadres van Stichting Architraaf is architraaf@sghaarlem.nl

De Stichting Architraaf is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) in de zin van de belastingwet. Het RSIN nummer is 8156.01.827

 

Downloads: