Architraaf

“U steunt uw kind en de school met uw bijdrage”

Wat is Architraaf?

De Stichting Architraaf heeft tot doel het goede onderwijs van het Stedelijk Gymnasium te behouden en waar mogelijk te verbeteren. We doen dat door extra financiële ondersteuning gericht op onderwijs, huisvesting en personeel. De Stichting Architraaf is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) in de zin van de belastingwet. Wat uitgebreidere gegevens vindt u als u ANBI aanklikt.

De Stichting is in 2001 op initiatief van de oudervereniging van de school opgericht. In de bouwkunst is een architraaf het onderste dragende deel in een hoofdgestel. elke temepel heeft een architraaf (gehad), maar een bekend voorbeeld is het Parthenon in Athene.

Wat doet Architraaf?
Voorbeelden van recente projecten voor onderwijs, leerlingen, personeel en huisvesting zijn:
Onderwijs: nieuwe computers voor het computerlokaal, drumstel en vleugel voor muzieklessen, inrichting natuur- en technieklokaal, extra beamers, digitale schoolborden, voorzieningen voor licht- en geluid in de aula en verbouwing van de mediatheek.
Leerlingen: bijdragen aan lustrumactiviteiten in 2014-2015, zoals de lunch voor alle betrokkenen in de Oude Bavo, het muziekweekend in Heemskerk en de productie Alice in Wonderland.
Personeel: telefoonkosten coördinatoren en mentoren, tablets voor docenten, inrichting ‘actieve vergaderruimte’ voor docenten.
Huisvesting: stijllamp in docentenkamer, restauratie van de hal.

Wie bestuurt Architraaf?
Wytske Feddema (ouder), voorzitter
Tineke Hoppenbrouwers (oud-docent Engels), secretaris
Reinier Beyen (oud-leerling en ouder), penningmeester
Nicole Reijnen (ouder), lid
Yves Vlassenroot (ouder), lid

De rector woont de vergaderingen bij. Mail uw vragen naar architraaf@sghaarlem.nl

Hoe kunt u bijdragen?
Machtiging: Op het jaarlijks verstrekte formulier ‘Overeenkomst ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Haarlem’ kruist u aan waarmee u de Stichting Architraaf machtigt om uw jaarlijkse donatie – met een richtbedrag van € 200 – van uw bank- of girorekening af te schrijven. U kunt per jaar of in termijnen betalen.

Lijfrente: U kunt er ook voor kiezen gedurende 5 opeenvolgende jaren een bedrag van minimaal € 300 te schenken via een lijfrenteakte. Het jaarlijkse bedrag is verrekenbaar in uw hoogste belastingschijf. Indien u deze mogelijkheid aangeeft, worden de benodigde papieren aan u toegezonden. U hoeft zelf niet naar de notaris te gaan, alles wordt per post geregeld.

Bedrijfsbijdrage: Via uw bedrijf kunt u een bijdrage storten. Geef de betreffende mogelijkheid aan en bepaal het bedrag. De factuur wordt u vervolgens toegestuurd.