Begeleiding

Tijdens je gehele schooltijd word je begeleid in je ontwikkeling. Wat heb jij nodig om jezelf prettig te voelen op school en het beste uit jezelf te halen? Welke vakken kies je en welke richting wil je na het eindexamen op gaan?

Verschillende soorten begeleiding op het SGH

Ouders en leerlingen kunnen bij elke vakdocent terecht voor raad en advies, maar er zijn ook docenten en medewerkers met een bepaalde specialisatie of extra taak. Hieronder vind je informatie over de verschillende vormen van begeleiding die we op het Stedelijk Gymnasium Haarlem aanbieden. Wil je meer weten? Lees dan verder in onze schoolgids 2023-2024. Download hier het Zorgondersteuningsprofiel.

Wat heb jij nodig om jezelf prettig te voelen op school en het beste uit jezelf te halen?

 • Eerste klassers

  Nog voor de zomervakantie maak je kennis met de docent die in de eerste klas jouw mentor wordt. Je krijgt van deze docent niet alleen gewoon les (bijvoorbeeld wiskunde of Frans), maar hij of zij is ook degene die jou en de rest van de klas begeleidt. De mentor helpt jullie elkaar beter te leren kennen, maakt je wegwijs in de middelbare school, het indelen van je huiswerk en het ‘leren studeren’.

  In de eerste klas krijg je ook begeleiding van leerlingmentoren uit klas 4 en 5. Elke klas heeft twee vaste leerlingmentoren voor het hele schooljaar.

 • Rol van de mentor

  De mentor is voor de leerlingen van een klas en hun ouders het eerste aanspreekpunt van de school.  In de onderbouw (klas 1 t/m 3) heeft elke klas één mentor. In de bovenbouw (klas 4 t/m 6) zijn er meerdere mentoren per klas.

  Je mentor is verantwoordelijk voor een groot deel van de begeleiding. Hij of zij let goed op de resultaten en het functioneren van individuele leerlingen en de klas als geheel. De mentor overlegt hier ook regelmatig over met vakdocenten. Wanneer er thuis iets speelt dat invloed kan hebben op je inzet voor school (verhuizingen, ziekte of gezinsproblemen), dan is het goed om je mentor hiervan op de hoogte te stellen.

 • Coördinatoren

  De coördinatoren organiseren de begeleiding van leerlingen. Zij werken samen met de mentoren en maken deel uit van het zorgteam. Daarnaast overleggen zij regelmatig met de rector en conrector van de school. De coördinatoren zijn ook verantwoordelijk voor het absentiebeleid en je komt bij hen op gesprek wanneer je de schoolregels (te vinden in de schoolgids) overtreedt.

  Het SGH heeft twee coördinatoren:

  • Coördinator onderbouw (klas 1 t/m 3): dhr. S. Voorn
  • Coordinator bovenbouw (klas 4, t/m 6): mevr. M. N. J. Sol
 • Externe begeleiding

  Mentoren en coördinatoren werken ook samen met experts van buiten de school. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om deskundigen die voorlichting geven over verdovende middelen, maar ook begeleiders van (een groep) leerlingen bij het aanleren van specifieke studievaardigheden of bij het omgaan met school gerelateerde problematiek als faalangst.

 • Decanen

  Op het SGH zijn twee decanen. Bij het kiezen van je profiel en vakkenpakket in klas 3 en 4 krijg je ondersteuning van mevrouw C. Kwant. In de klas 5 en 6 helpt mevrouw I. Visser je bij eventuele aanpassingen in je vakkenpakket en het vinden van een studie- en beroepsrichting die bij jou past.

   

 • Meer- en hoogbegaafden

  Op onze school zitten veel zeer getalenteerde leerlingen. Over het algemeen kunnen zij goed hun draai vinden, maar soms zijn extra zorg en aandacht nodig, bijvoorbeeld bij onderpresteren of sociale problemen. Het SGH biedt al vele jaren extra begeleiding aan, gericht op een evenwichtige verdeling van alle capaciteiten van de leerling.

Intern zorgteam

Soms heb je als leerling begeleiding nodig die de vakdocenten, je mentor of de coördinatoren van de onder- en bovenbouw zelf niet kunnen bieden. Zij kunnen jou dan aanmelden bij het zorgteam van de school. Dit team bestaat uit de twee coördinatoren, de trajectbegeleider, de schoolmaatschappelijk werker en een docent die in extra zorg gespecialiseerd is.

Extra zorg kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer je veel lessen hebt gemist vanwege (langdurige) ziekte of een ander probleem. De zorg kan ook langdurig nodig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij dyslexie of stoornissen in het autistisch spectrum. Het zorgteam maakt afspraken over de extra zorg en laat zich, waar nodig, bijstaan door externe deskundigen.

Dyslexie

Kun je met dyslexie een gymnasiumdiploma halen? Dat kan zeker, maar het is vaak wel een uitdaging, want je krijgt veel les in talen en bij het studeren komt veel leeswerk kijken.

In de eerste klas worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. Sommige leerlingen die moeite hebben met spellen, hebben veel aan remedial teaching. Dit wordt door de school aangeboden. Eventueel vervolgonderzoek kan definitief uitwijzen of sprake is van dyslexie. Is dat het geval, dan kun je als leerling in aanmerking komen voor vergrote opgaven bij toetsen, extra tijd voor het maken van toetsen en examens en het maken van examentoetsen op een computer.

 • Trajectbegeleiding

  De trajectruimte is een rustige ruimte naast de kamer van de coördinatoren. Deze ruimte is er voor leerlingen die bij het zorgteam aangemeld zijn, zodat zij in afzondering aan een toets kunnen werken of een korte time-out kunnen inlassen. De trajectbegeleider is de heer G.A.F. Huisintveld. Hij is er voor directe opvang en ondersteunt leerlingen ook op afspraak bij het plannen en organiseren van hun schoolwerk.

 • Schoolmaatschappelijk werk

  De schoolmaatschappelijk werker (SMW) biedt hulp aan leerlingen en/of ouders bij motivatie- en leerproblemen die te maken hebben met externe factoren. Een leerling kan worden doorverwezen naar de SMW door het interne zorgteam. De begeleiding door onze SMW, mevrouw S. Quebe, is kortdurend: binnen vijf gesprekken wordt de problematiek in kaart gebracht. Als deze niet met een korte interventie kan worden opgelost, wordt de leerling doorverwezen).

Vertrouwenspersonen

Wanneer je als leerling een probleem hebt dat je niet met je ouders, je mentor of met vriend(inn)en kunt bespreken, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van de school. Zij gaan zorgvuldig om met wat je bespreekt. Natuurlijk is het ook goed om naar een andere persoon binnen (of buiten) de school te gaan om je problemen te delen.

Vertrouwenspersonen SGH:

Scroll to top