Contactgegevens

Algemene vragen via:
administratie@sghaarlem.nl

Absentie- en ziekmeldingen
U kunt de receptie telefonisch bereiken 023-5125353

en via e-mail receptie@sghaarlem.nl

Geplande absentie, bijvoorbeeld voor doktersbezoek, dient altijd tevoren door de ouders bij de school te worden gemeld.

Ziekmelden kan op schooldagen tot 08.30 uur.

Zonder voorafgaande melding wordt verzuim als ongeoorloofd aangemerkt en heeft het de bijbehorende consequenties. De school belt met ouders van leerlingen die tijdens de eerste lesuren van de dag zonder melding absent blijken te zijn.

Website:

Voor vragen of opmerkingen over de website kunt u contact opnemen via  website@sghaarlem.nl

Adresgegevens:
Stedelijk Gymnasium
Prinsenhof 3
2011 TR Haarlem
tel 023-5125353

Bankgegevens:
Bankrekeningnummer: IBAN NL 46 INGB 0002 3046 88

Socialmedia:

Facebook Instagram

Contact opnemen

Prinsenhof 3
2011 TR Haarlem
023-5125353
administratie@sghaarlem.nl

Meer informatie ontvangen?