Magister

Hier kunt u inloggen op Magister
In het bijgevoegde pdf-bestand vindt u uitleg over Magister.

 

Kwaliteit en verantwoording

‘Scholen op de kaart’ is de website met de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Op de website laten scholen zien hoe ze presteren op twintig onderdelen, zoals examens, zittenblijven, lesuitval, personeel en veiligheid.  De website wordt zichtbaar door op het icoon te klikken.

 

Absentie- en ziekmeldingen

U kunt de receptie telefonisch (023-5125353) en via e-mail (receptie@stedelijkgymnasiumhaarlem.nl) bereiken.
Geplande absentie, bijvoorbeeld voor doktersbezoek, dient altijd tevoren door de ouders bij de school te worden gemeld.
Ziekmelden kan op schooldagen tot 08.30 uur.
Zonder voorafgaande melding wordt verzuim als ongeoorloofd aangemerkt en heeft het de bijbehorende consequenties. De school belt met ouders van leerlingen die tijdens de eerste lesuren van de dag zonder melding absent blijken te zijn.