Vacature Engels en Klassieke Talen

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem is een middelgroot categoraal gymnasium, gelegen in het historisch hart van Haarlem.

De school telt op het ogenblik ruim 870 leerlingen en circa 90 personeelsleden. Het Stedelijk Gymnasium behoort tot de oudste scholen van Nederland waar, met respect voor historische tradities, leerlingen wegwijs worden gemaakt in de moderne wereld. Het Stedelijk Gymnasium Haarlem maakt onderdeel uit van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG). De samenwerking ligt vooral op het bestuurlijke vlak met als doel de voordelen van schaalvergroting te benutten, terwijl het karakter van zelfstandige kleine scholen behouden blijft.

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem kent een loopbaanbeleid, waarbij eerstegraders, bij goed functioneren na een aantal jaren in aanmerking komen voor een LC en daarna LD functie. Daarbij is het uitgangspunt dat eerstegraads docenten in alle leerjaren van het gymnasium lesgeven.

Met ingang van 1-8-2017 zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor de sectie Engels en Klassieke Talen. Wij nodigen ook uitdrukkelijk jonge en startende docenten uit om te solliciteren.

Het gaat om de volgende vacature:

1e graads docent Engels voor 0,6 fte (ong. 15 lesuren)

en

1e graads docent Klassieke Talen voor 0,7 -0,8 fte (ongeveer 18 tot 20 lesuren)

Aanstelling in bovengenoemde vacature geschiedt op tijdelijke basis en biedt uitzicht op vast (bij goed functioneren).

 

Uitsluitend voor 12 mei solliciteren via meesterbaan Engels en klassieke talen

Nadere inlichtingen over deze functies kunnen worden ingewonnen bij: