De Schoolreizen

Traditie getrouw staat september in het teken van de schoolreizen.
Klas 1 gaat van 19 tot en met 22 september op zeilkamp.
Klas 3 gaat survivallen in de Ardennen van 19 tot en met 22 september.
Klas 5 gaat op aquarelleerweek van 18 tot en met 22 september.

De desbetreffende leerlingen en ouders krijgen hier informatie over via de gangbare kanalen.