Ouders

Oudercontacten

De contacten tussen ouders en de school zijn voor de school van groot belang. De school neemt hiervoor het initiatief door na elk rapport spreekuren te organiseren. Bovendien zijn er ouderavonden waar onderwerpen uit opvoeding en onderwijs worden besproken. Indien noodzakelijk worden de ouders benaderd over problemen van of met hun kind. Ook de ouders kunnen het initiatief nemen door contact met de school te leggen. Problemen van het eigen kind kan men bespreken met de mentor. Voor andere zaken kan de ouder zich wenden tot de leerjaarcoördinator of de decanen. Vraag voor meer informatie: 023-5125353

Ouderhulp in school

Incidenteel of wekelijks kunnen ouders zich vrijwillig inzetten voor de school in de vorm van ouderhulp. Bijvoorbeeld door te assisteren in de mediatheek (wekelijks), mee te gaan op zeilkamp (eenmalig in september) of excursies te begeleiden. Indien u interesse heeft, kunt u voor de mediatheek contact opnemen met Mw. J.I. Visser en voor het overige met Mw. N. Sol. U kunt ook bellen met de receptie van de school.

Absentie leerling per telefoon

Contact opnemen

Prinsenhof 3
2011 TR Haarlem
023-5125353
administratie@sghaarlem.nl