Ouders en verzorgers

Op deze pagina vindt u een overzicht van alles dat voor u als ouder of verzorger van belang is: hoe verloopt het contact met de school, hoe ziet de agenda van uw kind eruit, hoe begeleiden wij onze leerlingen tijdens hun schooltijd? Daarnaast kunt u lezen hoe u zelf betrokken kunt zijn bij de school en op welke wijze ouders de school maar ook elkaar financieel kunnen ondersteunen. Graag verwijzen wij naar onze meest belangrijke publicaties voor meer informatie.

Contact met school

Het contact tussen school en ouders en verzorgers is van groot belang: leerlingen ontwikkelen zich optimaal als zowel de ouders als de school hun rol in het leerproces vervullen. U heeft daarom via Magister inzage in de leerprestaties en de absenties van uw kind.

Met vragen over het eigen kind kunnen ouders in principe terecht bij de mentor. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen een afspraak te maken met een docent, de coördinator, de decaan of de schoolleiding. De school organiseert ouderavonden en mentorgesprekken, en benadert u zo nodig direct over problemen van of met uw kind.

Oudervereniging

Absentie en verlof

Voor absentie- en ziekmeldingen kunt u de receptie telefonisch (023 – 512 5353) en via
e-mail bereiken. Ziekmelden kan op schooldagen tot 08.30 uur en is ook mogelijk via Magister. Een leerling die meerdere dagen ziek is, moet elke dag opnieuw worden ziekgemeld. Geplande absentie, bijvoorbeeld voor doktersbezoek, dient altijd van tevoren door de ouders bij de school te worden gemeld. Zie voor meer informatie, ook over het aanvragen van verlof, de schoolgids.

Stichting Architraaf

Updates en actualiteiten

Op deze website verschijnen regelmatig nieuwsberichten. Twee tot drie keer per jaar publiceren wij een nieuwsbrief. Hierin komen lopende zaken en gebeurtenissen op het Stedelijk aan de orde.

De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd en wordt in verband met privacy alleen gedeeld met ouders/verzorgers met een kind op school. Daarnaast is de school actief op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram.

 

Op het Stedelijk Gymnasium Haarlem wordt ontzettend veel voor en door leerlingen georganiseerd

 

Agenda en activiteiten

Het rooster van uw kind is te vinden op Magister, de lestijden en vakanties vindt u onder ‘Actueel’. Daar vindt u ook een beknopte versie van de maandagenda. De agenda kan worden toegevoegd aan o.a. Google, iCal en Outlook; u vindt de instructies onder de kalender.

Op het Stedelijk Gymnasium Haarlem wordt ontzettend veel voor en door leerlingen georganiseerd, waardoor zij ook buiten het leslokaal hun talenten ontdekken en kunnen inzetten. Zo kunnen zij meedoen aan de MUN (Model United Nations), Theater SGH of Team SGH dat een duurzame auto bouwt voor de Shell Eco Marathon. Kijk hier voor een overzicht van alle leerlingenactiviteiten.

Begeleiding

Ouders en leerlingen kunnen bij elke vakdocent terecht voor raad en advies, maar er zijn ook docenten en medewerkers met een bepaalde specialisatie of extra taak, zoals de mentor, de coördinatoren en het zorgteam. Klik hier voor een overzicht van alle begeleiding die we op het Stedelijk Gymnasium Haarlem aanbieden.

Voor leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken, zijn er op het SGH verschillende mogelijkheden. Zo is er voor de onderbouw een speciaal verbredingsprogramma. Voor leerlingen in de bovenbouw is er de mogelijkheid deel te nemen aan programma’s die worden aangeboden door de Universiteit Leiden. Meer informatie vindt u hier.

Op het SGH zijn twee decanen. Zij begeleiden de leerlingen bij het kiezen van hun profiel en vakkenpakket (klas 3 en 4) en het vinden van een passende studie- en beroepsrichting (klas 5 en 6). Lees verder over Decanaat.

Lees verder over:

Betrokken bij de school

Ouders en verzorgers zijn op veel manieren als vrijwilliger bij de school betrokken, bijvoorbeeld voor hulp in de mediatheek, het begeleiden van excursies en assistentie bij de begeleiding van het zeilkamp voor de eerste klas. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u contact opnemen met de receptie van de school: 023 – 512 5353.

De ouders van de leerlingen worden in de school vertegenwoordigd door de oudervereniging. Ouders vormen ook één van de geledingen van de medezeggenschapsraad.

Stichting Architraaf is, op initiatief van een aantal ouders, opgericht om financiële steun te bieden aan het SGH. Uw donaties worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsfaciliteiten en onze unieke huisvesting te ondersteunen.

Lees verder:
Medezeggenschapsraad Oudervereniging Architraaf

Ouders ondersteunen ouders

Bij onze brede gymnasiale opleiding horen excursies en buitenschoolse activiteiten. Het is belangrijk dat die activiteiten voor elke leerling toegankelijk zijn. Alles bij elkaar vragen wij van ouders een flinke bijdrage en bieden daarom ondersteuning in gevallen waar dat nodig is. Via de rector kan een beroep gedaan worden op het Schonaeusfonds. Dit fonds wordt o.a. gevoed door een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de ouders en een donatie van de oudervereniging. U vindt het aanvraagformulier voor deze financiële ondersteuning hier.

Aanvraagformulier financiële ondersteuning

Absentie leerling per telefoon

Contact opnemen

Jacobijnestraat 24
2011 TH Haarlem
Tennispad 2
2034 JA Haarlem

023-5125353
administratie@sghaarlem.nl