Oudervereniging

Oudervereniging
Als ouder van een leerling op het Stedelijk Gymnasium bent u automatisch lid van de Oudervereniging. De Oudervereniging levert een bijdrage aan het contact tussen ouders onderling en tussen ouders en school. Met alle ouders van nieuwe leerlingen worden door de school afspraken gemaakt over diverse ouderbijdragen. Een daarvan is dat per leerling een bijdrage aan het Ouderfonds wordt betaald, in 2014 was dit €22,-. De Oudervereniging is lid van de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia (www.LOZG.nl). Dit is een vereniging van ouderorganisaties van de zelfstandige gymnasia in Nederland.

De Oudervereniging ontplooit onder meer de volgende activiteiten. Meerdere keren per jaar vergadert het bestuur van de Oudervereniging met de rector en een afgevaardigde docent. Voorts organiseert de Oudervereniging een aantal ontmoetingsmomenten, zoals de hieronder beschreven jaarlijkse openbare vergadering met een gastspreker en een ouderlesavond. Ook levert de Oudervereniging aan verschillende zaken een financiële bijdrage. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning van culturele activiteiten. Tenslotte verzorgt de Oudervereniging jaarlijks een attentie voor alle medewerkers van de school.

Jaarlijkse openbare vergadering
Aan het begin van ieder schooljaar houdt de Oudervereniging een korte vergadering. Tijdens deze vergadering worden de activiteiten, financiën, samenstelling van het bestuur en andere zaken besproken. Na de vergadering is er een gastspreker die een lezing geeft voor ouders en belangstellenden.
Het verslag van de laatste vergadering is terug te vinden op de website van de school.

Sprekers afgelopen jaren:

2017: Eefje Teeuwisse – Take a Step – ‘waarderend leren’ –

2016: Ingrid van Essen – Young Identity Coaching – ‘puber in huis? Ontdek de drijfveren en talenten van uw puber’
2015: Ineke Sluiter; Klassieke ankers
2014: Wim Cerutti; Geschiedenis van de gebouwen rond de Prinsenhof.
2013: Tessa de Loo
2012: Rob Riemen
2011: Ewoud Sanders

We ontmoeten u graag op een van de bijeenkomsten.

Ouderlesavond
Elk jaar is er in april, schooljaar 2017-2018 op woensdag 18 april 2018 een avond waarop een aantal leraren van de school ouderlessen verzorgt. Ouders kunnen op deze avond kiezen uit ongeveer 8 verschillende lessen. Op deze wijze geven de leraren de ouders een kijkje in de keuken van het onderwijs of bespreken zij een actueel onderwerp. De avond wordt afgesloten met een borrel.

De belangstelling voor deze ouderlessen is groot en de wederzijdse reacties zijn zeer positief. Ouders ervaren deze avond als informatief en een goede manier om kennis te maken met elkaar, de docenten, de leerstof en de school. De ouderlessen leveren zo ook een bijdrage aan het onderhouden van goede contacten tussen ouders en school. U ontvangt ruim van te voren een uitnodiging om zich in te schrijven. Het aantal plaatsen is beperkt.

Voor vragen over de oudervereniging kunt u via de voorzitter, Maurits Kalff, contact opnemen. Ons e-mail adres is oudervereniging@sghaarlem.nl

Het bestuur bestaat dit schooljaar uit:

Bestuursleden Schoolvertegenwoordiging
Voorzitter: Maurits Kalff Zoë Kwint
Secretaris: Liesbeth Röst
Penningmeester: Cornelie Goedhuis
Lid: Barbara Rutgers-van der Mast
Lid: Tom de Regt
Lid: Anke Knottenbelt

Lid: Marit Besteman