Aanmelden – inschrijven 20-21

Dit formulier is gesloten. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Het aanmelden voor het schooljaar 2020-2021 start met invullen van het digitale aanmeldingsformulier.

De werkelijke inschrijving komt u samen met uw zoon of dochter op één van onderstaande momenten op het Stedelijk Gymnasium, locatie Prinsenhof, 2e verdieping in de mediatheek doen. U kunt langskomen op één van onderstaande dagen.

  • Woensdag 4 maart 2020, 14:00 – 17:00 uur
  • Donderdag 5 maart 2020, 16:00 – 18:00 uur
  • Maandag 9 maart 2020, 19:00 – 21:00 uur

Neemt u het identiteitsbewijs en het ingevulde Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs mee?

Aanmeldingen van buiten het voorrangsgebied

Leerlingen van buiten het voorrangsgebied aanmelding dat op blz.14 van het Brugboek met een stippellijn aangegeven is, kunnen zich aanmelden voor plaatsing.

  1. Als er 140 of meer aanmeldingen zijn van binnen het voorrangsgebied, worden deze leerlingen niet geplaatst.
  2. Als er minder dan 140 aanmeldingen zijn van binnen het voorrangsgebied, worden deze leerlingen geplaatst, zolang het totale aantal geplaatste leerlingen de 140 niet overschrijdt. Als er zich bijvoorbeeld 138 leerlingen uit het voorrangsgebied hebben aangemeld en er zijn 5 aanmeldingen uit het gebied daarbuiten, dan wordt er geloot om te bepalen welke 2 leerlingen van de 5 geplaatst worden.