Opdracht leerlingen SGH gepubliceerd in de NRC

Onze eigen Lieske en Tobi staan in de krant!

Het werk van twee van onze derdeklassers is gepubliceerd in de NRC. Zij hebben creatieve Ikjes geschreven. Dit zijn stukjes van maximaal 120 woorden over een persoonlijke ervaring of anekdote.

De Ikjes van onze leerlingen

Drop (Lieske)

In de trein naar huis is het gezellig druk. Ik luister naar mijn favoriete muziek en heb een zakje Engelse drop naast me staan. Zonder na te denken eet ik het zakje bijna leeg. Vlak voordat ik uitstap, merk ik dat de man naast me naar datzelfde zakje drop grijpt en het laatste handje in zijn mond giet. Ik ben te verbaasd en zeg niks. Boos gooi ik het zakje weg. ,,Bedankt”, zegt de man. Ik kijk hem nors aan en stap de trein uit. Als ik thuis ben, kruipt een schuldgevoel mijn buik in als ik een vol zakje Engelse drop onder in mijn tas zie liggen.

Klagen (Tobi)

Ik zit op het bankje bij het busstation te wachten op de bus richting huis. Ik speel een spelletje op mijn telefoon, maar ondertussen luister ik aandachtig naar het gesprek van de twee vrouwen naast mij. De een klaagt tegen de ander over haar collega Saskia: ,,Ze loopt te smakken tijdens het eten, en ze kan de s niet goed uitspreken.” ,,Slist ze?” vraagt de ander. ,,Ja, ze slist!” Er valt een korte stilte. ,,Waarom noem je je kind dan ook Saskia?”

Ook interessant

Scroll to top