Medezeggenschapsraad

Hoe helpen we leerlingen het beste uit zichzelf te halen? Aan welke regels moeten zij zich houden? Welke faciliteiten hebben we nodig? En wordt er niet teveel geld uitgegeven?
Elke dag worden er beslissingen genomen over de wijze waarop we het onderwijs op het SGH inrichten. De rector en de conrector zijn daar verantwoordelijk voor. Zij krijgen input van leerlingen, ouders en personeelsleden die samen de medezeggenschapsraad (MR) vormen. De raad heeft een belangrijke rol in het bestuur van de school: de schoolleiding is bij wet verplicht de MR over belangrijke beslissingen te informeren en om advies of toestemming te vragen voordat grote beslissingen worden genomen.

Agenda MR Vergadering  11 mei

 

MR in 2020 – 2021

Leerlingen:
– Maria de Mol van Otterlo (klas 6)
– Linde Augustijn (klas 6)
– Maud Karssing (klas 5)
Ouders:
– mw. J. den Bandt – Bloemzaad
– dhr. D. Heijn
– mw. C. Koetsier
Personeel:
– mw. M. Kersten
– mw. C. Schrijver-König
– dhr. G. Bolten
– dhr. G. Garulli
– dhr. M. Hummelink
– dhr. M. Joles

Wat kan de MR voor je doen?

Er is een officieel reglement waarin staat wat de rol is van de MR en hoe die te werk moet gaan. De verslagen van de vergaderingen van de MR liggen ter inzage op school.

Via de MR kun je te weten komen voor welke belangrijke keuzes de school staat. Die keuzes kun je via de MR mede beïnvloeden. Bovendien kun je via de MR ook nieuwe vragen en suggesties voorleggen aan de schoolleiding. Schrik er daarom niet voor terug om contact op te nemen met de leden van de MR: zij zijn er om op te komen voor de belangen en de ideeën van de leerlingen, ouders en personeelsleden.

Je kunt de leden van de MR persoonlijk benaderen via mr@sghaarlem.nl. Daarnaast staat er voor leerlingen een mooie MR-mailbox bij de conciërges waar je ook een bericht of idee kunt achterlaten.

Bijeenkomsten MR

De MR vergadert ongeveer één keer per twee maanden. Die vergaderingen worden van tevoren aangekondigd. De agenda voor de MR-vergadering wordt op de website gepubliceerd. Alle vergaderingen zijn openbaar en men is dus altijd welkom als toehoorder.

De vergaderingen voor het schooljaar 2020-2021 staan gepland op: 22 september 2020, 21 oktober 2020, 23 november 2020, 27 november 2020, 27 januari 2021, 22 maart 2021, 11 mei 2021 en 1 juli 2021.

NB: in verband met de lock-down maatregelen is er elke woensdagmiddag om 15.30 uur een ingelaste vergadering die online kan worden bijgewoond. Een link naar de vergaderingen kan worden opgevraagd via mr@sghaarlem.nl