Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad of ‘MR’ heeft een rol in het bestuur van de school. Om de school goed te laten functioneren, moeten er bijna elke dag beslissingen worden genomen. Hoe kan de school het beste onderwijs bieden? Aan welke regels moeten de leerlingen zich houden? En wordt er niet teveel geld uitgegeven? Elke dag worden er beslissingen genomen over de manier waarop we het onderwijs bij ons op school inrichten. De rector en de conrector zorgen daarvoor. Maar daarbij moeten zij vaak vragen om het advies of om de instemming van de medezeggenschapsraad.

Wat kan de MR voor je doen?

Via de MR kun je te weten komen voor welke belangrijke keuzes de school staat. Die keuzes kun je via de MR mede beïnvloeden. Bovendien kun je via de MR ook nieuwe vragen en suggesties voorleggen aan de schoolleiding. Schrik er daarom niet voor terug om contact op te nemen met de leden van de MR: zij zijn er om op te komen voor de belangen en de ideeën van de leerlingen, ouders en personeelsleden.

In het schooljaar 2020-2021 bestaat de MR uit de volgende leden:

Leerlingen:

– Maria de Mol van Otterlo (klas 6)

– Linde Augustijn (klas 6)

– Maud Karssing (klas 5)

Ouders:

– mw. J. den Bandt – Bloemzaad

– dhr. D. Heijn
– mw. C. Koetsier

Personeel:
– mw. M. Kersten
– mw C. Schrijver-König
– dhr G. Bolten
– dhr G. Garulli
– dhr. M Hummelink
– dhr. M. Joles

Hoe vaak komt de MR bijeen?

De MR vergadert ongeveer één keer per twee maanden. Die vergaderingen worden van tevoren aangekondigd. De agenda voor de MR vergadering wordt op de site gepubliceerd. Alle vergaderingen zijn openbaar en men is dus altijd welkom als toehoorder. De vergaderingen voor het schooljaar 2020-2021 staan gepland op:

MR jaarverslag 2016-2017

MR jaarverslag 2017-2018

MR jaarverslag 2018-2019

 

 

 

 

Meer informatie over de MR

Er is een officieel reglement waarin staat wat de rol is van de MR en hoe die te werk moet gaan. Daarnaast liggen de verslagen van de vergaderingen van de MR ter inzage op school. Tot slot kun je de leden van de MR ook persoonlijk benaderen via mr@sghaarlem.nl. Daarnaast staat er voor leerlingen een mooie MR-mailbox bij de conciërges waar je ook een bericht of idee kunt achterlaten.