Inschrijven voor het schooljaar

Toelatingsregeling 2017-2018
Het Stedelijk Gymnasium hanteert voor het schooljaar 2017-2018 de “Regeling aanmelding en plaatsing van leerlingen voor de brugklas van het voortgezet onderwijs in de regio Haarlem”. Deze regeling is te vinden in het Brugboek en op de website brugweb onder ‘Inschrijven’ (download de overstap 2017). Volgend schooljaar zijn er 140 leerlingen toelaatbaar op het Stedelijk Gymnasium.

Op woensdag 15 februari 2017 zijn er proeflessen van 15.00 tot ongeveer 16.00 uur. Hiervoor kunnen de kinderen zich aanmelden via administratie@sghaarlem.nl

De aanmelding voor leerlingen met een eenduidig vwo-advies begint met het invullen van het digitale aanmeldingsformulier via deze website.

Dat kan met ingang van 13 februari tot en met 13 maart 2017 tot 21.00 uur.

Op onderstaande aanmelddagen kunt u langskomen met:
–         het ingevulde Toelatingsformulier Voortgezet Onderwijs met het aangehechte uitstroomprofiel;
–         NIO gegevens;
–         identificatie, dus een geldig identiteitskaart of een geldig Nederlands paspoort (en een kopie van een van deze documenten);
–         eventueel een kopie formulier overgangsrecht voorrangsregeling broertje-zusje.

Aanmelddagen (aanmeldperiode)

De 3 aanmelddata voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

–         Woensdag 8 maart tussen 14.00 – 17.00 uur
–         Donderdag 9 maart tussen 16.00 en 18.00 uur
–         Maandag 13 maart tussen 19.00 en 21.00 uur

Het aanmelden is een administratieve formaliteit, ouders kunnen dit met of zonder hun kind doen. Met de toegelaten leerlingen zal in april een kennismakingsgesprek gevoerd worden.

Belangrijk is dat je je in ieder geval voor 14 maart 2017 op een VO school hebt aangemeld.