Ons onderwijs

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem is een zelfstandig, categoriaal gymnasium, dat wil zeggen dat leerlingen uitsluitend opgeleid worden voor het gymnasiumdiploma.

Wij hebben eigen ideeën over het geven van onderwijs. Ons gymnasium biedt natuurlijk onderwijs dat de waarde van de klassieken beseft en deze integreert in het hele schoolprogramma. De school geeft daarnaast onderwijs dat zich richt op meer dan de “eindtermen”, dat kinderen leert met een kritische houding te denken. Ons onderwijs ondersteunt en bevordert nieuwsgierigheid en creativiteit. Leerlingen en docenten stimuleren elkaar wederzijds om buiten de gebaande paden te denken.

De school staat middenin de stad Haarlem. Dit betekent iets voor ons onderwijs en de wijze waarop wij ons tot de stad verhouden. Wij willen ook dat de school “middenin” de stad staat; we maken gebruik van de stad, bezoeken culturele instellingen en werken af en toe samen met diverse instellingen. We geven ook iets terug: we ondersteunen archeologisch/historisch onderzoek; zowel leerlingen als medewerkers participeren als vrijwilliger op andere plaatsen in de stad; we openen onze deuren voor initiatieven die zich afspelen in de stad.

Open en laagdrempelig

Alle kinderen die de capaciteiten en belangstelling voor gymnasiaal onderwijs hebben zijn hier welkom. Ons uitgangspunt is dat goed onderwijs elk kind in staat stelt zich optimaal te ontwikkelen. Het is daarbij onze opdracht om externe factoren waar leerlingen niets aan kunnen doen (achtergrond, taal) zoveel mogelijk te minimaliseren, en factoren die de leerling kan ontwikkelen te maximaliseren. Wij vinden het belangrijk dat onze school als open en laagdrempelig wordt ervaren door buitenstaanders.

Nieuwsgierigheid en creativiteit

Wij hebben eigen ideeën over het geven van onderwijs. Ons gymnasium biedt natuurlijk onderwijs dat de waarde van de klassieken beseft en deze integreert in het hele schoolprogramma. De school geeft daarnaast onderwijs dat zich richt op meer dan de “eindtermen”, dat kinderen leert met een kritische houding te denken. Ons onderwijs ondersteunt en bevordert nieuwsgierigheid en creativiteit. Leerlingen en docenten stimuleren elkaar wederzijds om buiten de gebaande paden te denken.

Doorlopende leerlijnen

Ons onderwijs wordt gegeven door docenten die bevoegd en bekwaam zijn. Zij worden in alle jaarlagen ingezet, zodat het curriculum samenhangend is en er doorlopende leerlijnen ontstaan. Docenten hebben een dubbelrol bij het leren: zij zijn specialisten op het gebied van vakinhoud, en ze zijn experts op het gebied van het leerproces. Zowel in de lessen als in het mentoraat worden leerlingen gestimuleerd om over hun groei en hun talenten na te denken. Leerlingen zijn zich hierdoor bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling.

Lees verder over de leerlingenactiviteiten

Het is belangrijk dat onze omgeving en ons onderwijs leerlingen voorbereidt op een succesvolle toekomst in een zich steeds sneller ontwikkelende maatschappij. Wij onderschrijven dat naast het overdragen en krijgen van veel vakkennis het ontwikkelen van andere vaardigheden onontbeerlijk is om succesvol te kunnen zijn in de maatschappij van de toekomst.