Ons onderwijs

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem is een zelfstandig, categoriaal gymnasium, dat wil zeggen dat leerlingen uitsluitend opgeleid worden voor het gymnasiumdiploma.

Wij hebben eigen ideeën over het geven van onderwijs. Ons gymnasium biedt natuurlijk onderwijs dat de waarde van de klassieken beseft en deze integreert in het hele schoolprogramma. De school geeft daarnaast onderwijs dat zich richt op meer dan de “eindtermen”, dat kinderen leert met een kritische houding te denken. Ons onderwijs ondersteunt en bevordert nieuwsgierigheid en creativiteit. Leerlingen en docenten stimuleren elkaar wederzijds om buiten de gebaande paden te denken.

Op de vervolgpagina’s kunt u verder lezen over hoe wij ons onderwijs gestructureerd hebben en wie verantwoordelijk is voor welke taken.