Begeleiding

 

Dyslexie

Gymnasiaal onderwijs doet een zeer groot beroep op de lees- en taalvaardigheid van leerlingen. Toch hoeft dyslexie geen belemmering te zijn voor het behalen van een gymnasiumdiploma. In de eerste klas worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. Sommige leerlingen met spellingsmoeilijkheden zijn gebaat bij remedial teaching; de school bemiddelt bij het samenstellen van groepjes. Als uit een extern vervolgonderzoek blijkt dat een leerling dyslectisch is, kan hij/zij in aanmerking komen voor:
– Vergrote opgaven bij toetsen
– Extra tijd voor het maken van toetsen en examen
– Het maken van examentoetsen op een computer

 

Hoogbegaafden

Op het Stedelijk Gymnasium zitten veel zeer getalenteerde leerlingen. In het algemeen kunnen die goed hun draai vinden op school. Er zijn echter ook leerlingen waarbij door een niet-evenwichtige verdeling van hun capaciteiten problemen ontstaan bij het leren of het functioneren op school. In zo’n situatie kan een leerling gaan onderpresteren. De leerlingen bij wie dit het geval is wordt professionele hulp geboden.