Agenda

11 september ouderavond klas 3

25 september ouderavond klas 4

27 september ouder/leerling avond klas 6

4 oktober ouder/leerling avond klas 5

 

Nieuws

Dit jaar starten we een pilot met DeDecaan.net voor klas 3-4-5

Leerlingen krijgen een eigen inlog en daarbij een digitale ondersteuning. Mder informatie volgt.

In klas 3 tot en met 6 begeleiden de decanen de leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze.

Een gymnasium leidt in principe op voor een universitaire studie, maar er zijn ook leerlingen die verder gaan aan het HBO. De decanen zorgen ervoor dat leerlingen en hun ouders inzicht krijgen in de profielkeuze met de daarbij horende studiemogelijkheden, stimuleren de leerlingen voorlichtingsbijeenkomsten van de opleidingen te bezoeken en praten met individuele leerlingen over hun keuze.

 

Decanaat profielkeuze klas 3-4

In de derde klas bespreekt de decaan (in samenwerking met de mentoren) de profielkeuze voor de bovenbouw met leerlingen en hun ouders. Informatie hierover vindt u ook in het informatieboekje: profielkeuze. Kort samengevat komt de profielkeuze hier op neer:

Naast een aantal verplichte vakken kiest de leerling één van de profielen met daarin vier vakken, passend bij het profiel. Er zijn vier basisprofielen waar uit gekozen kan worden:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

In klas 4 kiest de leerling naast dit profiel nog drie andere vakken. Aan het einde van klas 4 mag de leerling maximaal 2 vakken laten vallen.

 

Decanaat studiekeuze klas 5-6

Voor klas 5 organiseren de decanen van de regio Kennemerland in het najaar twee voorlichtingsavonden met medewerking van universiteiten en het hbo. Het grootste deel van onze leerlingen kiest voor een studie aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Enkele leerlingen kiezen voor een tussenjaar voor ze beginnen aan een vervolgopleiding. Op school en op de verschillende sites zijn veel mogelijkheden voor de invulling van een tussenjaar te vinden.

In de bovenbouw kunnen extra getalenteerde leerlingen onder schooltijd deelnemen aan diverse programma’s van de universiteit. Dit kunnen korte projecten zijn van acht middagen in klas 5 (Pre-University Class), maar ook een programma dat zich over de gehele vijfde en zesde klas uitstrekt: het Pre-University College. Deze programma’s worden aangeboden door de Universiteit Leiden. Ook aan de TU Delft kunnen leerlingen een extra programma volgen.

Dhr. B. van Os, decaan klas 3 en 4

Mevr. B. Molenaar en  Mevr. I.Visser decaan klas 5 en 6

Handige links:

Download het Profielkeuzeboekje.