Decanaat

bas
In klas 3 tot en met 6 begeleiden de decanen de leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze.

Een gymnasium leidt in principe op voor een universitaire studie, maar er zijn ook leerlingen die verder gaan aan het HBO. De decanen zorgen ervoor dat leerlingen en hun ouders inzicht krijgen in de profielkeuze met de daarbij horende studiemogelijkheden, stimuleren de leerlingen voorlichtingsbijeenkomsten van de opleidingen te bezoeken en praten met individuele leerlingen over hun keuze.

 

Decanaat profielkeuze klas 3-4

In de derde klas bespreekt de decaan (in samenwerking met de mentoren) de profielkeuze voor de bovenbouw met leerlingen en hun ouders. Informatie hierover vindt u ook in het informatieboekje: profielkeuze. Kort samengevat komt de profielkeuze hier op neer:

Naast een aantal verplichte vakken kiest de leerling één van de profielen met daarin vier vakken, passend bij het profiel. Er zijn vier basisprofielen waar uit gekozen kan worden:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

In klas 4 kiest de leerling naast dit profiel nog drie andere vakken. Aan het einde van klas 4 mag de leerling maximaal 2 vakken laten vallen.

Leerlingen met natuurprofielen (N&G en N&T) mogen aan het einde van klas 4 alle vreemde talen naast Engels laten vallen, mits ze dan nog genoeg vakken volgen. Leerlingen met een maatschappijprofiel (C&M en E&M) mogen dit pas aan het einde van klas 5.

Wij bieden in de bovenbouw ook de vakken Filosofie, Spaans, Muziek, Tekenen, Wiskunde D en NLT aan. De school beperkt de vrije keuze van de leerlingen zo min mogelijk en stimuleert hen om extra vakken te kiezen.

Decanaat studiekeuze klas 5-6

Voor klas 5 organiseren de decanen van de regio Kennemerland in het najaar twee voorlichtingsavonden met medewerking van universiteiten en het hbo. Het grootste deel van onze leerlingen kiest voor een studie aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Enkele leerlingen kiezen voor een tussenjaar voor ze beginnen aan een vervolgopleiding. Op school en op de verschillende sites zijn veel mogelijkheden voor de invulling van een tussenjaar te vinden.

In de bovenbouw kunnen extra getalenteerde leerlingen onder schooltijd deelnemen aan diverse programma’s van de universiteit. Dit kunnen korte projecten zijn van acht middagen in klas 5 (Pre-University Class), maar ook een programma dat zich over de gehele vijfde en zesde klas uitstrekt: het Pre-University College. Deze programma’s worden aangeboden door de Universiteit Leiden. Ook aan de TU Delft kunnen leerlingen een extra programma volgen.

B. van Os, decaan klas 3 en 4

M. Millaard, decaan klas 5 en 6

Handige links:

Voorlichtingsactiviteiten Universiteiten 2016– 2017

Download het Profielkeuzeboekje.