Decanaat

Samen met de mentoren bereidt de decaan leerlingen voor op een vervolgstudie. Hij/zij helpt bij het kiezen van het juiste profiel in de onderbouw en van een gericht vakkenpakket in de bovenbouw. De decaan onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs, organiseert beroepskeuzeprojecten en regionale voorlichtingsavonden. Bekijk hier sgh.dedecaan.net.

Decaan 3 en 4 : Bas van Os

Decaan 5 en 6: Bep Molenaar

Belangrijk

  • Open dag van een studie bijwonen? Vraag ruim van te voren via decaan@sghaarlem.nl, decaan klas 5 en 6 studieverlof aan (stuur daarbij de inschrijving in de bijlage mee)
  • De leerlingen uit klas 3 en 5 en ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich sgh.DeDecaan.net registreren.
  • Bekijk hier profielkeuzeboekje

 

kijk ook op:

Studielink

keuzegids

studiekeuze123

Studiekeuzespecial

Profielkeuzegids 2017-2018