Decanaat

Samen met de mentoren bereidt de decaan leerlingen voor op een vervolgstudie. Hij/zij helpt bij het kiezen van het juiste profiel in de onderbouw en van een gericht vakkenpakket in de bovenbouw. De decaan onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs, organiseert beroepskeuzeprojecten en regionale voorlichtingsavonden. Bekijk hier sgh.DeDecaan.net.

Decaan 3 en 4 : Bas van Os

Decaan 5 en 6: Bep Molenaar.

  • Spreekuur: woensdag 14.30 tot 16.30 uur. Ander moment op afspraak.
  • Open dag van een studie bijwonen? Vraag ruim van te voren via decaan@sghaarlem.nl, decaan klas 5 en 6 studieverlof aan (stuur daarbij de inschrijving in de bijlage mee)
  • 15 januari: uiterste inschrijfdatum voor studies met decentrale selectie. Klik hier voor informatie.
  • De leerlingen uit klas 5 en 6 en hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich sgh.DeDecaan.net registreren. (let op: leerling moet toestemming geven aan ouder(s) voor aanmelden website)

kijk ook op:

Decaan nieuws

Welke fixusopleidingen zijn er?

Bekijk hier de lijst met opleidingen met een numerus fixus in 2019-2020

De instellingen hebben hun fixusopleidingen voor komend studiejaar doorgegeven.

Let op: er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld het aantal beschikbare plekken en pogingen voor deelname. De lijst is doorgaans op 1 december definitief. Ga voor meer informatie naar de site studiekeuze123.