Decanaat

Nieuws en belangrijke data

  • aanmelden speeddate avond met oud-leerlingen voor klas 4, 5 en 6: klik hier
  • 1 oktober: start inschrijving studies met decentrale selectie. Deadline: 15 januari. Voor meer informatie, klik hier
  • 7 oktober: start aanmelding pre university classes Honours Academy Universiteit van Leiden. Deadline: 4 november. Voor meer informatie klik hier (inschrijven kan alleen bij zeer goed presteren en uitsluitend na toestemming decaan)
  • 12 en 13 november: Studiekeuze Informatie Avonden voor klas 5 bij InHolland in Overveen. Registreer hier. Deadline: 8 oktober
  • 4 december: voor klas 4 en 5 speeddate met oud-leerlingen over studiekeuze, max. 50 aanmeldingen. Aanmelding via decaan@sghaarlem.nl. Vermeld bij onderwerp: speeddate.
  • 4 februari lezing over ouders en studiekeuze voor ouders van klas 4, 5 en 6 door Hermien Miltenburg

Algemeen

Samen met de mentoren bereidt de decaan leerlingen voor op een vervolgstudie. Hij/zij helpt bij het kiezen van het juiste profiel in de onderbouw en van een gericht vakkenpakket in de bovenbouw. De decaan onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs, organiseert beroepskeuzeprojecten en regionale voorlichtingsavonden. Bekijk hier sgh.DeDecaan.net.

Decaan 3 en 4 : Bas van Os

Decaan 5 en 6: Bep Molenaar.

  • Afspraak voor gesprek: decaan@sghaarlem.nl 
  • Open dag van een studie bijwonen? Vraag ruim van te voren via decaan@sghaarlem.nl decaan klas 5 en 6 studieverlof aan (stuur daarbij de inschrijving in de bijlage mee)
  • De leerlingen uit klas 5 en 6 en hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich op de site sgh.DeDecaan.net registreren. (let op: leerling moet toestemming geven aan ouder(s) voor aanmelden website)

kijk ook op: