Decanaat

Op 4 februari heeft  Hermine Miltenburg een presentatie gegeven over studiekeuzes. Hier vind u haar Powerpoint presentatie:

ouders studiekeuzecoach pdf

Nieuws en belangrijke data

  • deadline inschrijving voor studies met een decentrale selectie: 15 januari. Voor meer informatie, klik hier

Algemeen

Samen met de mentoren bereidt de decaan leerlingen voor op een vervolgstudie. Hij/zij helpt bij het kiezen van het juiste profiel in de onderbouw en van een gericht vakkenpakket in de bovenbouw. De decaan onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs, organiseert beroepskeuzeprojecten en regionale voorlichtingsavonden. Bekijk hier sgh.DeDecaan.net.

Decaan 3 en 4 : Bas van Os

Decaan 5 en 6: Bep Molenaar.

  • Afspraak voor gesprek: decaan@sghaarlem.nl 
  • Open dag van een studie bijwonen? Vraag ruim van te voren via decaan@sghaarlem.nl decaan klas 5 en 6 studieverlof aan (stuur daarbij de inschrijving in de bijlage mee)
  • De leerlingen uit klas 5 en 6 en hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich op de site sgh.DeDecaan.net registreren. (let op: leerling moet toestemming geven aan ouder(s) voor aanmelden website)

kijk ook op: