Schoolboeken 2017-2018

Evenals vorig jaar worden de meeste schoolboeken komend schooljaar ‘automatisch’ voor de leerlingen besteld, op basis van het leerjaar en het vakkenpakket.

Zelf aanschaffen

Sommige (woorden-)boeken en leermiddelen moeten door leerlingen zelf worden aangeschaft:

Eerste klas

De nieuwe eersteklassers dienen zelf, naar eigen inzicht, een woordenboek Nederlands, Frans en Engels aan te schaffen bij de lokale boekhandel of via internet, of meenemen van huis.

Wel heeft de sectie Nederlands een voorkeur aangegeven:

De sectie Nederlands heeft als voorkeur aangegeven:

 Koenen Woordenboek Nederlands,  ISBN  9789066486386,  € 30,99

De sectie Frans heeft als voorkeur aangegeven:

 PRISMA pocketwoordenboek Frans- Nederlands  ISBN 9789000341238  € 9,99

PRISMA pocketwoordenboek Nederlands- Frans  ISBN 9789000341221  € 9,99

Voor het vak Engels volstaat in principe ieder kwalitatief volwaardig woordenboek(je).

Voor het vak Aardrijkskunde is nodig:

De Grote Bosatlas 55e druk, ISBN 9789001120351  (54e druk mag thuis gebruikt worden) (69,95)

Ook dient zelf aangeschaft te worden:

geodriehoek, passer, potloden HB, 2H, B2, gum, puntenslijper, doosje met 12 kleurpotloden en de eenvoudige rekenmachine Casio fx82MS.

Bovendien wordt iedere leerling geacht te beschikken over:

een usb-stick, schoolschriften (naar eigen inzicht) en gymnastiekbenodigdheden (sportkleding, zaalschoenen, veldschoenen, zwemkleding en eventueel schaatsen).

 

Tweede klas

PRISMA pocketwoordenboek Duits- Nederlands  ISBN 9789049100674,  €9,99

PRISMA pocketwoordenboek Nederlands- Duits  ISBN 9789049100650,  € 9,99

 

Vierde Klas

Woordenboek Latijn-Nederlands, H. Pinkster, Amsterdam University Press, ISBN 9789089645036  € 59,95

Woordenboek Grieks-Nederlands, Ch.Hupperts, Edumedia, ISBN 9789087715700, 3e druk  €51,00

VAN DALE pocketwoordenboek Nederlands-Spaans, ISBN 9789460770593, € 14,99

VAN DALE pocketwoordenboek Spaans-Nederlands, ISBN 9789460770586, € 14,99

aanbevolen, niet verplicht:  Oxford Advanced Learners Dictionary+ DVD+ Premium Online Acces Code, Hornby, Oxford University Press/ Intertaal import, ISBN 9780194798792, € 61,83

Texas Instruments Ti-84-Plus CE-T (met examenstand), grafische rekenmachine, ISBN 3243480105101, p.m. € 120,00

 

Zesde Klas

Aanbevolen, niet verplicht :

Van Dale Middelgroot Woordenboek Engels-Nederlands  ISBN 9789460772092, € 34,50

Van Dale Middelgroot Woordenboek Nederlands-Engels  ISBN 9789460772085, € 34,50

 

Boeken inleveren 17,18,19 juli 2017 in aula Jacobijnestraat

LEES ONDERSTAANDE INFORMATIE GOED!

  • Schrijf je leerlingnummer en het jaartal 2017 vóór in ieder boek”, in kleine cijfers.
  • Bijvoorbeeld: 4428 2017
  • Lever alleen boeken en werkboeken in goede staat in, dus onbeschreven en compleet met eventuele bijlage of cd-rom.
  • Lever geen boeken in van broer of zus!
  • Lever geen woordenboeken en atlassen in.

Inleveren:

Iedereen krijgt begin juli een inleverlijst. Daarop staan de boeken die je moet inleveren. Neem beide inleverlijsten bij het inleveren mee naar school.

Eén afgetekend exemplaar krijg je bij inlevering meteen terug als bewijs van inlevering en keuring. (goed bewaren!)

Ook zittenblijvers dienen hun boeken in te leveren. Voor hen wordt een nieuw pakket samengesteld.

 

 Een speciale boekenmarkt  voor de woordenboeken Grieks en Latijn:

Dinsdag 18 juli tussen 12:00 en 13:00 uur bestaat voor zesdeklassers de mogelijkheid om hun Hupperts woordenboek Grieks door te verkopen aan nieuwe vierdeklassers.

Voor een normaal gebruikt boek kun je € 25,– vragen, voor een zo goed als nieuw boek

€ 35,– en voor een nieuw boek € 40,–.

Idem voor het Latijn Pinkster woordenboek. Nieuw €50,–, zo goed als nieuw €35,– een normaal gebruikt boek €25,–.

Bij voorkeur contant af te rekenen. Meer info over deze speciale boekenmarkt bij docent klassieke talen Lex Weiler, e-mail a.weiler@sghaarlem.nl

 

 rooster boeken inleveren:

 

maandag 17 juli dinsdag 18 juli woensdag 19 juli
09:00 – 10:30 uur
klas 1

 

09:00 – 11:00 uur
klas 3

 

09:00 – 10:30 uur
klas 4

 

10:30 – 12:00 uur
klas 2

 

 

12:00 -13:00
boekenmarkt Hupperts en Pinkster woordenboek

 

10:30 – 12:00 uur
Klas 5

 

 

13:00-15:00 uur
klas 6

Ophalen:

Boeken ophalen op donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september in de aula van het gebouw Prinsenhof

Wat betreft het ophalen van schoolboeken gelden de volgende regels:

  •  Controleer je boekenpakket direct bij ontvangst . Meld meteen als een boek mist of niet in goede staat verkeert.
  •  Na vrijdag 1 september heb je twee weken de tijd om in de schoolboekwinkel met vragen en problemen te komen. De schoolboekwinkel is in die periode ’s morgens tot en met de grote pauze geopend.
  • Bij nalevering moet je het boek zelf ophalen in de schoolboekwinkel. Per e-mail laten we weten dat een bepaald boek is binnengekomen. Je moet ze daadwerkelijk komen ophalen, anders kun je ze niet inleveren en worden alle boeken in rekening gebracht.
  • Kaft je boeken! Zet je naam op de kaft van al je boeken en op je rekenmachine. De kans dat je ze bij verlies terugkrijgt is dan groter.

Als je nog op vakantie bent, kun je aan iemand anders vragen om je boeken op te halen op de voorgeschreven tijd. Lukt dit echt niet, dan kun je ook je boekenpakket op de eerste schooldag afhalen in de schoolboekwinkel. Dat moet je dan wel van tevoren laten weten via boeken@sghaarlem.nl.

De verantwoordelijkheid voor het ophalen van boeken berust volledig bij de leerling. Boeken die het hele jaar niet worden opgehaald, moeten toch betaald worden.

Rooster boeken ophalen :

Klas 1 en 2 kunnen vrijdag 1 september tot 13.00 uur de boeken ophalen!

donderdag 31 augustus vrijdag 1 september
09.00  – 10.30 uur klas 3 09. 00  – 11.30 uur klas 1
10.30  – 12.00 uur klas 4 11.30   – 13.00 uur klas 2
13.00  – 14.30 uur klas 5
14.30  – 16.00 uur klas 6

 

Heb je nog vragen, dit kan via boeken@sghaarlem.nl.

 

Begeleidende brief klas 1 Begeleidende brief klas 2 Begeleidende brief klas 3 Begeleidende brief klas 4 Begeleidende brief klas 5 Begeleidende brief klas 6