Verbreding

Onderbouw

Sommige van onze leerlingen kunnen meer aan dan het reguliere lesprogramma: zij beleven plezier aan een extra uitdaging. Kinderen die een hoog gemiddelde hebben en goed presteren bij wiskunde en Nederlands wordt in de eerste klas in principe verbreding aangeboden. Verbreders uit de eerste klas mogen tijdens de schooldag deelnemen aan een cursus. Wie meedoet moet wel zelfstandig de stof inhalen van gemiste lessen. Leerlingen vragen dus zelf aan klasgenoten wat het huiswerk is. We vertrouwen erop dat ze daar toe in staat zijn, anders waren ze niet voor de verbreding geselecteerd!

In het voorjaar 2016 zijn de verbredingprojecten weer van start gegaan. Eersteklassers volgen als verbredingsactiviteit fotografie of striptekenen. Tweede en derdeklassers hebben als activiteiten historische schermkunsten uit het oude Europa, mythologie in de kunst, toneel/literatuur en game ontwerpen. De deelnemers zijn geselecteerd op basis van hun resultaten en hun motivatie. Leerlingen uit klas 2 en 3 hebben ook een motivatiebrief geschreven om te solliciteren naar deelname.

De verbreding is in periode 4 en 5 gedurende twee lesuren in plaats van de reguliere lessen. Leerlingen krijgen de kans om andere activiteiten te ondernemen die een verrijking van het schoolcurriculum betekenen.
De leerlingen zijn vrij om te kiezen, of meedoen aan de verbredinglessen of alleen één of twee perioden meedoen. Elke periode zijn er andere onderwerpen om uit te kiezen.

 

Verbreding 2016 klas 1

Fotografie

Met een mobiele telefoon altijd op zak kun je overal elk moment foto’s maken.
Je wil onthouden dat je ergens bij bent (geweest) of je ziet iets bijzonders en wil dat delen met je vrienden. Waar maak jij zelf meestal foto’s van en hoe doe je dat?
Tijdens deze lessen fotografie zijn de leerlingen op zoek gegaan naar dingen die ze nog niet eerder zagen. Gewone dingen blijken soms verrassend ongewoon te zijn en spannend om naar te kijken.
Ze hebben naar inspirerende voorbeelden van andere fotografen gekeken en zijn gaan onderzoeken waarom sommige foto’s zo goed zijn.
Ze hebben  met licht, beweging en camerastandpunten geëxperimenteerd en ze hebben in groepjes beeldverhalen verzonnen en uitgewerkt in een fotoboekje.

Annemarie Nibbering

Striptekenen

Je houdt van strips en van tekenen en je wilt jouw tekentechniek verbeteren… Deze kinderen hebben hun kans gegrepen en hebben in 10 lessen alles over striptekenen ontdekt. Ze hebben hun eigen strip-character ontworpen en ze hebben geleerd hoe ze een geloofwaardig personage konden verzinnen. Eentje die andere mensen kan aanspreken.  Niet alleen een handig gekopieerd poppetje, maar het echte tekenwerk. Dat viel in het begin niet mee, maar oefening doet wonderen. De kinderen hebben ook kunnen ervaren hoe je een verhaal kunt verzinnen. Hoe vertel je een verhaal of grap ? Hoe kun je je fantasie sturen en stimuleren. Kortom, echt alles om een eigen strip te maken!
Kijk op de site van Striptekenaar Alex van Koten http://www.alexvankoten.nl en lees op zijn blog  http://destripenik.blogspot.nl

 

Verbreding 2016 klas 2 en 3

Historische Schermkunsten uit het oude Europa

Nog veelal wanneer men denkt aan ridders en slagveld condities dan is het beeld van op elkaar hamerende barbaren met onhandelbare grote zwaarden, daarbij bezwijkend onder het gewicht van kilo’s plaatstaal nog altijd springlevend. Een scenario dat wellicht spreekt tot de verbeelding, maar in de werkelijkheid nooit heeft plaats gevonden.

Het wordt ons allemaal met de paplepel ingegoten. Bestaande vooroordelen worden daarbij flink gevoed door de vele spectaculaire Hollywood producties en t.v. series, die door menig toeschouwer vaak klakkeloos als waarheidsgetrouw worden overgenomen. Gelukkig voor de beoefenaars van de historische schermkunsten zijn de tijden drastisch aan het veranderen en biedt de moderne informatiestroom een grote uitkomst.

De doelstelling is om aan de hand van 13e t/m 16e eeuwse gevechtsmanuscripten de westerse krijgskunsten te reconstrueren en uit te dragen, zowel in filosofie als techniek en ideaal. Zodoende de Europese krijgskunsten aan te bieden als een volwaardige 21e eeuwse vechtsport. De kids hebben kennis gemakt met de middeleeuwse wapens en hun toepassingen uit deze ‘nieuwe’ martial art. Ze hebben de beginselen van de belangrijkste vechtkunst discipline uit de Europese middeleeuwen, zoals deze daadwerkelijk beoefend werd tussen de dertiende en zestiende eeuw.

Mishael Lopes Cardozo
AMEK       http://www.zwaardvechten.nl/content.php

Mythologie in de kunst

Tijdens zes bijeenkomsten (vijf lessen en een bezoek aan het Rijksmuseum) hebben de twee docenten verteld over het wereldbeeld van de Grieken en de Romeinen en de plaats die de mythologie daarin had. Daarnaast hebben ze laten zien hoe de kunst vanaf de Renaissance doordrenkt is van mythologische verhalen. Achtereenvolgens komen Jupiter en zijn liefdes, Venus en haar minnaars, Apollo en Diana, Bacchus en Mercurius aan de orde. Lessen over kunst, over mythologie, maar ook over sterrenbeelden, planeten, de zee, de winden, de aarde, de natuur, en over de temperamenten van de mens.

Verbreding Toneel/Literatuur

Deze kinderen hebben een korte voorstelling aan de hand van twee jeugdboeken geschreven! Ze hebben de verhalen uit de twee boeken tot één nieuw toneelstuk gecombineerd! Ze hebben gewerkt aan de hand van de boeken Broergeheim van Emiel de Wild en Gebr. van Ted van Lieshout. Met hun eindpresentatie hebben ze tegen vijf Haarlemse scholen op het Leeshit gestreden. (www.leeshit.nl). De uitvoering was op 30 maart.

https://www.hart-haarlem.nl/onderwijs/hit/nieuws/succesvolle_hit_week-16

Games ontwerpen

Iedereen speelt wel eens computerspelletjes, maar niet iedereen kan er eentje maken. Tijdens de programmeerlessen van CodeCult hebben de leerlingen geleerd om een heel eigen spel te maken! Wat voor spel is het geworden? Een schietspel, een racespel of een puzzelspel? De kinderen hebben dat zelf bepaald! Hun creativiteit heeft de vrije loop gekregen. Ze leerden de basis van programmeren terwijl ze een gave game creëerden.

 

Begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen op het Stedelijk Gymnasium te Haarlem

Ieder jaar worden op onze school meer- en hoogbegaafde leerlingen aangemeld. Het grootste deel van deze leerlingen functioneert goed maar soms komt het voor dat extra zorg en aandacht nodig zijn. Al vele jaren bestaat in onze school de mogelijkheid tot extra begeleiding. De school maakt deel uit van Euryphoon, een netwerk van vijf zelfstandige gymnasia, dat zich richt op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. We vinden het van belang dat meer- en hoogbegaafde leerlingen extra mogelijkheden krijgen en dat zij zich op allerlei gebied ontwikkelen en de reguliere lesstof voor een deel zelfstandig door kunnen werken.

LAPP-TOP: www.iclon.leidenuniv.nl/vwo-wo/lapp-top/

Pre-University College: www.pre-universitycollege.leidenuniv.nl