Onze geschiedenis

Op Sint-Nicolaasdag 6 december 1389 schonk Aelbrecht van Beyeren (Graaf van Holland) aan het Haarlemse stadsbestuur het recht om de rector van een school te benoemen. Deze school zou door geestelijken worden geleid. De locatie werd tussen de Noorder Schoolsteeg en de Zuider Schoolsteeg, in een buurtje ten noorden van de kerk op de Grote Markt.

In 1592 werd de school verplaatst naar een gebouw aan de Jacobijnestraat waar eerder het Cellebroedersklooster gevestigd was.

In 1864 had de Latijnse school nog maar vijf leerlingen. De gemeenteraad van Haarlem greep daarom in: ze hieven de school op en voegde hem samen met de Hogere Burgerschool.

Zelfstandig gymnasium

Tien jaar later, in 1874, werd de school een zelfstandig gymnasium en vestigde zich in een nieuw HBS-gebouw aan de Jacobijnestraat.

Op 1 september 1883 werd er weer verhuisd. Dit keer naar de overkant van de Hortus op Prinsenhof 3. En hier verblijft de school tot de dag van vandaag!

Wel werd het gebouw een aantal keer aangepast. In de jaren ’20 kwam er een nieuwe natuurwetenschappelijke vleugel aan de westzijde van de school. Ook het oude HBS-gebouw aan de Jacobijnestraat ging weer tot het Stedelijk Gymnasium Haarlem behoren. Vandaag de dag krijgen de leerlingen aan weerszijden van de Hortus les.

Een Haarlems hofje

Het Prinsenhof is een hofje in het centrum van Haarlem. Het is een overblijfsel van het aangrenzende Dominicanen- of Jacobijnenklooster. Dat klooster kwam aan het eind van de zestiende eeuw in handen van de stad Haarlem. Het gemeentebestuur besloot toen om van het gedeelte van het klooster dat grensde aan de tuin een gastenverblijf voor de Prins van Oranje te maken: een prinsenhof dus. Ook de kloostertuin werd toen opnieuw aangelegd.

De situatie is in de volgende eeuwen nog vaak gewijzigd. De siertuin werd lange tijd gebruikt voor het kweken van medicinale planten en wordt daarom ook nu nog wel de ‘Hortus’ of zelfs de ‘Hortus Medicus’ genoemd.

Op het eind van de negentiende eeuw werd er aan het Prinsenhof een nieuw schoolgebouw neergezet. Hier werd het Stedelijk Gymnasium Haarlem in ondergebracht.

Bron: Noord-Hollands Archief

Het Stedelijk Gymnasium aan het Prinsenhof te Haarlem

Ondanks dat de naam misschien anders doet vermoeden is het Haarlemse Prinsenhof genomen geen hofje. Het is namelijk nooit als dusdanig bewoond geweest. Het Prinsenhof was oorspronkelijk de kloostertuin en na 1477 het kloosterkerkhof van de Dominicanen of Predikheren.

 

Bron: B. Zweers. – ca. 1920
 
Scroll to top