Onze geschiedenis

Op Sint-Nicolaasdag 6 december 1389 schonk Aelbrecht van Beyeren, Graaf van Holland, het Haarlemse stadsbestuur het recht om de rector van een school te benoemen. Deze school zou door geestelijken worden geleid. De school werd gevestigd tussen de Noorder Schoolsteeg en de Zuider Schoolsteeg, in een buurtje ten noorden van de kerk op de Grote Markt.

In 1592 werd de school verplaatst naar een gebouw aan de Jacobijnenstraat waar eerder het Cellebroerdersklooster gevestigd was.

In 1864 had de Latijnse school nog maar vijf leerlingen. De gemeenteraad van Haarlem greep daarom in, hief de school op en voegde hem samen met de Hogere Burgerschool.

Zelfstandig gymnasium

Tien jaar later, in 1874, werd de school een zelfstandig gymnasium en vestigde zich in een nieuw HBS-gebouw aan de Jacobijnenstraat.

Op 1 september 1883 werd er weer verhuisd: naar de overkant van de Hortus op Prinsenhof 3. Hier zit de school nog steeds. In de jaren ’20 kwam er een nieuwe natuurwetenschappelijke vleugel aan de westzijde van het bestaande gebouw.

Ook het oude HBS-gebouw aan de Jacobijnenstraat ging weer tot het Stedelijk Gymnasium Haarlem behoren. Vandaag de dag krijgen de leerlingen aan weerszijden van de Hortus les.

Het Prinsenhof is een hofje in het centrum van Haarlem. Het is een overblijfsel van het aangrenzende Dominikanen- of Jacobijnenklooster. Dat klooster kwam aan het eind van de zestiende eeuw in handen van de stad Haarlem. Het gemeentebestuur besloot toen om van het gedeelte van het klooster dat grensde aan de tuin een gastenverblijf voor de Prins van Oranje te maken: een prinsenhof dus. Ook de kloostertuin werd toen opnieuw aangelegd.

De situatie is in de volgende eeuwen nog vaak gewijzigd. De siertuin werd lange tijd gebruikt voor het kweken van medicinale planten en wordt daarom ook nu nog wel de ‘Hortus’ of zelfs ‘Hortus Medicus’ genoemd.

Aan het eind van de negentiende eeuw werd er aan het Prinsenhof een nieuw schoolgebouw neergezet, waar het Stedelijk Gymnasium Haarlem in werd ondergebracht.

Bron: Noord-Hollands Archief

Het Prinsenhof is een hofje in het centrum van Haarlem. Het is een overblijfsel van het aangrenzende Dominikanen- of Jacobijnenklooster. Dat klooster kwam aan het eind van de zestiende eeuw in handen van de stad Haarlem. Het gemeentebestuur besloot toen om van het gedeelte van het klooster dat grensde aan de tuin een gastenverblijf voor de Prins van Oranje te maken: een prinsenhof dus. Ook de kloostertuin werd toen opnieuw aangelegd.

De situatie is in de volgende eeuwen nog vaak gewijzigd. De siertuin werd lange tijd gebruikt voor het kweken van medicinale planten en wordt daarom ook nu nog wel de ‘Hortus’ of zelfs ‘Hortus Medicus’ genoemd.

Aan het eind van de negentiende eeuw werd er aan het Prinsenhof een nieuw schoolgebouw neergezet, waar het Stedelijk Gymnasium Haarlem in werd ondergebracht.

Bron: Noord-Hollands Archief

Terug in de tijd

Op Sint-Nicolaasdag 6 december 1389 schonk Hertog Aelbrecht van Beyeren, destijds de graaf van Holland, een school aan het Haarlemse stadsbestuur. Deze school zou worden geleid door geestelijken. De school werd gevestigd tussen de Noorder Schoolsteeg en de Zuider Schoolsteeg, in een buurtje ten noorden van de Grote Kerk.

In 1592 werd de school verplaatst naar een gebouw aan de Jacobijnenstraat, dat tot de Reformatie het Cellebroedersklooster huisvestte.

In 1864 had de Latijnse school nog maar vijf leerlingen. De gemeenteraad van Haarlem greep daarom in, hief de school op en voegde hem samen met de Hogere Burgerschool.

Zelfstandig gymnasium

Tien jaar later, in 1874, werd de school een zelfstandig gymnasium. Het vestigde zich in het nieuwe HBS-gebouw aan de Jacobijnenstraat, waar later de dependance van de school werd gevestigd.

Op 1 september 1883 vestigde het gymnasium zich in het pand waar het nu nog steeds zit, dat aan het Prinsenhof. In de jaren ’20 werd de school uitgebreid, er kwam een nieuwe natuurwetenschappelijke vleugel aan de westzijde van het bestaande gebouw.

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem was de laatste school in Nederland waar nog op zaterdag (alleen ’s ochtends) les werd gegeven; dit is met ingang van het schooljaar 2000-2001, na een reguliere tweejaarlijkse stemming van de leerlingen, afgeschaft.

Het Stedelijk Gymnasium aan het Prinsenhof te Haarlem

Bron: B.Zweers. – ca.1920