Onze school

Het Stedelijk Gymnasium is het enige zelfstandige gymnasium in de stad Haarlem. Alle kinderen die belangstelling hebben voor eigenzinnig gymnasiaal onderwijs zijn hier welkom. Ons gedegen onderwijs stimuleert leerlingen bij het ontwikkelen van een kritische en onafhankelijke blik. De school bereidt leerlingen in een veilige omgeving op allerlei manieren voor op de samenleving van de toekomst.

Gymnasiale vorming

Waarom moet je Latijn en Grieks leren en vertalen? De hele klassieke literatuur is immers al vertaald. Door het leren van de talen en het lezen van literatuur in het origineel, ontwikkel je meer gevoel voor taal en stijl. Latijn en Grieks zitten anders in elkaar dan Nederlands, Engels, Frans en Duits. Door kennis te maken met de taal, de kunst en het dagelijks leven van onze verre voorouders, krijgen we oog voor overeenkomsten en verschillen met onze huidige tijd. Het gaat om een beschouwelijke manier van denken, waarbij inzicht belangrijker is dan reproductie. Denkbeelden uit de klassieke wereld zijn onlosmakelijk verbonden met de literatuur, wetenschap, beeldende kunst, geschiedenis en filosofie in onze moderne tijd.

Onderbouw

Een gymnasiast van nu is niet dezelfde als die van veertig jaar geleden. Ook op het gymnasium constateren we tekorten op het gebied van rekenen en taal. In de onderbouw zorgt de school voor extra lessen in reken- en taalvaardigheden. Bij alle vakken is taalgebruik belangrijk en daar wordt extra aandacht aan besteed.

Bovenbouw

Op het Stedelijk Gymnasium heb je in de bovenbouw, naast het gewone programma, nog extra taalvakken. In de vierde klas twee klassieke talen en daarnaast nog een extra moderne taal (Frans, Duits en Spaans). Deze extra vakken kun je in de hogere klassen natuurlijk blijven volgen. Een gymnasiast heeft de verplichting om in minstens één klassieke taal eindexamen te doen.

Scholen op de kaart

Op de onafhankelijk site:  www.scholenopdekaart.nl worden scholen met elkaar vergeleken. Op deze site vind je veelzijdige informatie over alle scholen (basis- en middelbaar) en kan je scholen vergelijken.

Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.

Wanneer je nou op het punt staat om voor onze school te kiezen, of in onze school geïnteresseerd bent als professional kijk dan ook even hier.

i-q88fd6t-xl
Hein Bierman
Waarnemend rector

“Het Stedelijk Gymnasium is het enige zelfstandige gymnasium in de stad Haarlem.”

Missie van het Stedelijk:

Alle kinderen die belangstelling hebben voor eigenzinnig gymnasiaal onderwijs zijn hier welkom. Ons gedegen onderwijs stimuleert leerlingen bij het ontwikkelen van een kritische en onafhankelijke blik. De school bereidt leerlingen in een veilige omgeving op allerlei manieren voor op de samenleving van de toekomst.

kijk voor meer info: scholen op de kaart

Publicaties

De schoolgids bevat praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op het Stedelijk Gymnasium. In de schoolgids vindt u onder andere:

– overgangsnormen
– lestijden
– regelingen over verlof, ziekmelding, verzuim en te laat komen
– schoolregels
– vertrouwenspersonen

In de derde klas kiezen leerlingen het profiel dat ze gaan volgen in de bovenbouw. Informatie daarover staat in de profielkeuzegids

Het Schonaeusfonds is een fonds waaruit een bijdrage kan worden gegeven aan ouders die problemen hebben met de betaling van excursies en activiteiten. U vindt het ‘Schonaeusfonds aanvraagformulier’ hier.

Het schoolplan beschrijft de doelstellingen van het onderwijs aan het Stedelijk Gymnasium en geeft informatie over de onderwijskundige vormgeving ervan. Tevens is er informatie te vinden over personeelsbeleid en kwaliteitszorg.


Ga naar Publicaties