De school

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem is een sfeervolle school in het historische centrum van de stad. Het is een school met een lange geschiedenis en een toekomstgerichte blik. Onze leerlingen zijn nieuwsgierig en willen graag het beste uit zichzelf halen. We bieden daarom een groot aantal uitdagende vakken aan, waaronder Grieks en Latijn. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten en programma’s om jouw talenten verder te ontwikkelen en je blik op de wereld te verruimen. Op deze pagina lees je meer over de geschiedenis van het Stedelijk en de manier waarop wij het onderwijs inrichten.

 

Gymnasiale vorming

Waarom moet je Latijn en Grieks leren en vertalen? De hele klassieke literatuur is immers al vertaald. Door het leren van de talen en het lezen van literatuur in het origineel, ontwikkel je meer gevoel voor taal en stijl. Latijn en Grieks zitten anders in elkaar dan Nederlands, Engels, Frans en Duits. Door kennis te maken met de taal, de kunst en het dagelijks leven van onze verre voorouders, krijgen we oog voor overeenkomsten en verschillen met onze huidige tijd. Het gaat om een beschouwelijke manier van denken, waarbij inzicht belangrijker is dan reproductie. Denkbeelden uit de klassieke wereld zijn onlosmakelijk verbonden met de literatuur, wetenschap, beeldende kunst, geschiedenis en filosofie in onze moderne tijd.

Onze geschiedenis

De geschiedenis van het Stedelijk gaat terug tot 1389. Op 6 december van dat jaar kreeg de stad Haarlem het recht om de rector van een school te benoemen. Deze Latijnse School was oorspronkelijk gevestigd ten noorden van de kerk op de Grote Markt. Aan het eind van de 16e eeuw kwam zij terecht aan de Jacobijnestraat, vlakbij de plek waar de school vandaag de dag staat. Lees hier meer over de historie van het SGH.

Ons onderwijs

Het Stedelijk is een van de oudste scholen van Nederland. De cultuur van de oude Grieken en Romeinen staat al meer dan zeshonderd jaar op het lesprogramma. Een andere constante in onze geschiedenis is de verbinding met Haarlem. Dankzij de centrale ligging van de school en allerlei projecten die we in de stad ondernemen, leer je Haarlem heel goed kennen.

Het SGH is ook een school die toekomstgericht is. Wat vraagt de 21e eeuw van je? Welke richting kies je na je eindexamen? Wat past er bij jou?

We schenken veel aandacht aan: kritisch en zelfstandig denken, zelfstandig studeren, creativiteit, zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid. Deze vaardigheden vormen een basis voor je verdere leven, welke weg je ook kiest. Meer over het onderwijs op het SGH lees je hier.

Ondersteun de school

Een piano in de hal, de verbouwing van de mediatheek, nieuwe computers, een verrijdbare tribune: al deze projecten zijn financieel ondersteund door ouders met kinderen op het Stedelijk. Dit gebeurt via Stichting Architraaf, opgericht in 2001 voor en door ouders die een extra bijdrage willen leveren aan de school. De jaarlijkse donaties geven het Stedelijk Gymnasium Haarlem glans. Meer informatie over de projecten van Architraaf en het leveren van een bijdrage is hier te vinden.

 

Meer informatie en documentatie


Jan Henk van der Werff
Rector

 

Hein Bierman
Conrector

“Het Stedelijk Gymnasium is het enige zelfstandige gymnasium in de stad Haarlem.”