Onze school

Welkom op het SGH

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem is een sfeervolle school in het historische centrum van de stad. Het is een school met een lange traditie – onze geschiedenis gaat terug tot 1389 – en een toekomstgerichte blik. Onze leerlingen zijn nieuwsgierig en willen graag het beste uit zichzelf halen. We bieden hen daarom een groot aantal uitdagende vakken aan, waaronder Grieks en Latijn. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten en programma’s om jouw talenten verder te ontwikkelen en je blik op de wereld te verruimen.

Elke leerling met een vwo-advies is welkom op het Stedelijk Gymnasium Haarlem. We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school en besteden veel aandacht aan persoonlijke begeleiding.

Op deze website en in de brochure voor groep 8 kun je daar meer over lezen. Maar de beste manier om kennis te maken, is een bezoek aan de school zelf. We zien uit naar je komst!

 

Gymnasiale vorming

Waarom moet je Latijn en Grieks leren en vertalen? De hele klassieke literatuur is immers al vertaald. Door het leren van de talen en het lezen van literatuur in het origineel, ontwikkel je meer gevoel voor taal en stijl. Latijn en Grieks zitten anders in elkaar dan Nederlands, Engels, Frans en Duits. Door kennis te maken met de taal, de kunst en het dagelijks leven van onze verre voorouders, krijgen we oog voor overeenkomsten en verschillen met onze huidige tijd. Het gaat om een beschouwelijke manier van denken, waarbij inzicht belangrijker is dan reproductie. Denkbeelden uit de klassieke wereld zijn onlosmakelijk verbonden met de literatuur, wetenschap, beeldende kunst, geschiedenis en filosofie in onze moderne tijd.

Onderbouw

Een gymnasiast van nu is niet dezelfde als die van veertig jaar geleden. Wij besteden aandacht aan de ontplooiing van een leerling en bieden een ruim aanbod aan creatieve vakken. Ook op het gymnasium constateren we tekorten op het gebied van rekenen en taal. In de onderbouw zorgt de school voor extra lessen in reken- en taalvaardigheden. Bij alle vakken is taalgebruik belangrijk en daar wordt extra aandacht aan besteed.

Bovenbouw

Op het Stedelijk Gymnasium heb je in de bovenbouw, naast het gewone programma, nog extra taalvakken. In de vierde klas twee klassieke talen en daarnaast nog een extra moderne taal (Frans, Duits en Spaans). Deze extra vakken kun je in de hogere klassen natuurlijk blijven volgen. Een gymnasiast heeft de verplichting om in minstens één klassieke taal eindexamen te doen.

Scholen op de kaart

Op de onafhankelijk site: www.scholenopdekaart.nl worden scholen met elkaar vergeleken. Op deze site vind je veelzijdige informatie over alle scholen (basis- en middelbaar) en kan je scholen vergelijken. Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.

Meer informatie en documentatie


Jan Henk van der Werff
Rector

 

Hein Bierman
Conrector

“Het Stedelijk Gymnasium is het enige zelfstandige gymnasium in de stad Haarlem.”

‘Het SGH wil een veilige leeromgeving zijn voor alle leerlingen die interesse hebben in ons onderwijs.
Wij vinden het belangrijk dat je veel leert en een open en kritische blik ontwikkelt, zodat je zelfstandig keuzes en afwegingen kunt maken’.

kijk voor meer info: scholen op de kaart