Publicaties

 

De schoolgids bevat praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op het Stedelijk Gymnasium. In de schoolgids vindt u onder andere:

– overgangsnormen
– lestijden
– regelingen over verlof, ziekmelding, verzuim en te laat komen
– schoolregels
– vertrouwenspersonen

In de derde klas kiezen leerlingen het profiel dat ze gaan volgen in de bovenbouw.

Het Schonaeusfonds is een fonds waaruit een bijdrage kan worden gegeven aan ouders die problemen hebben met de betaling van excursies en activiteiten. U vindt het ‘Schonaeusfonds aanvraagformulier’ hier.

Het schoolplan beschrijft de doelstellingen van het onderwijs aan het Stedelijk Gymnasium en geeft informatie over de onderwijskundige vormgeving ervan. Tevens is er informatie te vinden over personeelsbeleid en kwaliteitszorg.

 

 

img_8028