Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van de meest belangrijke publicaties. Door op de link te klikken, kunt u ze als PDF-bestand downloaden.


De schoolgids bevat praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op het Stedelijk Gymnasium. In de schoolgids vindt u onder andere:

  • overgangsnormen
  • lestijden
  • regelingen over verlof, ziekmelding, verzuim en te laat komen
  • schoolregels
  • vertrouwenspersonen

Het schoolplan beschrijft de doelstellingen van het onderwijs aan het Stedelijk Gymnasium en geeft informatie over de onderwijskundige vormgeving ervan. Tevens is er informatie te vinden over personeelsbeleid en kwaliteitszorg.


Het Schonaeusfonds is een fonds waaruit een bijdrage kan worden gegeven aan ouders die problemen hebben met de betaling van excursies en activiteiten. U vindt het ‘Schonaeusfonds aanvraagformulier’ hier.