Gymnasiale vorming

Waarom moet je Latijn en Grieks leren en vertalen? De hele klassieke literatuur is immers al vertaald. Door het leren van de talen en het lezen van literatuur in het origineel, ontwikkel je meer gevoel voor taal en stijl. Latijn en Grieks zitten anders in elkaar dan Nederlands, Engels, Frans en Duits. Door kennis te maken met de taal, de kunst en het dagelijks leven van onze verre voorouders, krijgen we oog voor overeenkomsten en verschillen met onze huidige tijd. Het gaat om een beschouwelijke manier van denken, waarbij inzicht belangrijker is dan reproductie. Denkbeelden uit de klassieke wereld zijn onlosmakelijk verbonden met de literatuur, wetenschap, beeldende kunst, geschiedenis en filosofie in onze moderne tijd.

 

Onderbouw

Een gymnasiast van nu is niet dezelfde als die van veertig jaar geleden. Ook op het gymnasium constateren we tekorten op het gebied van rekenen en taal. In de onderbouw zorgt de school voor extra lessen in reken- en taalvaardigheden. Bij alle vakken is taalgebruik belangrijk en daar wordt extra aandacht aan besteed.

 

Bovenbouw

Op het Stedelijk Gymnasium heb je in de bovenbouw, naast het gewone programma, nog extra taalvakken. In de vierde klas twee klassieke talen en daarnaast nog een extra moderne taal (Frans, Duits en Spaans). Deze extra vakken kun je in de hogere klassen natuurlijk blijven volgen. Een gymnasiast heeft de verplichting om in minstens één klassieke taal eindexamen te doen.

foto3

 

120215-072

 

foto 2