Persbericht: Aanmelding en inschrijving brugklas VO schooljaar 2023-2024 in Zuid-Kennemerland

Alle leerlingen zijn geplaatst op een school uit hun top 7.

Net zoals de afgelopen jaren is iedere leerling gevraagd om meerdere keuzes op te geven. De scholen in het voortgezet onderwijs hebben dit jaar weer fysieke open dagen kunnen organiseren.

Veel leerlingen hebben zich breed georiënteerd en hun top 7 van voorkeurscholen opgegeven.

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben zich 3545 leerlingen op verschillende scholen in Zuid-Kennemerland aangemeld. De gezamenlijke schoolbesturen kunnen melden dat 95% van de leerlingen is geplaatst op de school van eerste keuze en 99% op een school van hun top 3 en alle leerlingen op een school uit hun top 7. Voor de leerlingen die werden uitgeloot op de school van eerste keuze, is onder toezicht van een notaris de plaatsingsprocedure uitgevoerd. Deze leerlingen die wel op een school geplaatst zijn, maar niet van hun eerste voorkeur, zijn gebeld.

Vanaf 15.00 uur vandaag zullen alle scholen de namen van de geplaatste leerlingen (voor zover daar toestemming voor gegeven is) op hun website publiceren.

Medio juni wordt de ‘regeling aanmelding en inschrijving’ geëvalueerd. De ervaringen van ouders en leerkrachten worden hierbij meegenomen.

Heb je nog vragen?

Neem contact op

Scroll to top