Stichting Architraaf

Stichting Architraaf is in 2001 opgericht op initiatief van ouders om middels vrijwillige ouderbijdrage financiële steun te bieden aan de school. De bijdrage wordt gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsfaciliteiten en de unieke huisvesting te ondersteunen.

Op het Stedelijk zijn de afgelopen jaren projecten gerealiseerd die zonder de bijdrage van ouders niet mogelijk waren geweest!

“Geef het Stedelijk glans!”

Stichting Architraaf helpt leerlingen en docenten van het Stedelijk Gymnasium! Dit doet de stichting door financiële ondersteuning van projecten en voorzieningen die het schoolklimaat extra glans geven en het leerplezier te verhogen. Dit stelt de school in staat leerlingen een brede vorming te geven, waarbij ze alle kans krijgen hun talenten ten volle te ontplooien. Uw bijdrage aan Stichting Architraaf maakt voor ons én de leerlingen echt het verschil. Alvast veel dank daarvoor.

Wie bestuurt Architraaf?

 • Marije Van Impe (ouder), voorzitter
 • Tineke Hoppenbrouwers (oud-docent Engels), secretaris
 • Ralph Lange, penningmeester
 • Jeroen Witlox (ouder), lid

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding en vacatiegeld.

 • De bijdrage van ouders aan Stichting Architraaf is in het schooljaar 2021-2022 besteed aan:
  • het project Burgerschap
  • het project Talent Scouting, Ontwikkeling en Behoud
  • een leerling-initiatief voor fleecedekens
  • de aanschaf van een 3-tal Smart Screens
 • Voorbeelden van projecten die eerdere schooljaren zijn gerealiseerd:
  • een verrijdbare tribune voor de aula
  • een piano in de centrale hal
  • uitbreiding van muziekfaciliteiten met elektrische gitaar, luidsprekers en microfoon
  • een drumstel en een vleugel voor het muzieklokaal
  • verbouwing van de mediatheek
  • herinrichting van de hal en kantine met zitjes en ‘donuts’

Hoe kunt u bijdragen?

Al sinds het jaar van oprichting is jaarlijks 70% van alle ouders donateur van Architraaf. Architraaf is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) in de zin van de belastingwet. Het RSIN nummer is 8156.01.827.

Machtiging

Bij uw digitale overzicht ‘Ouderbijdrage’ klikt u het kopje ‘Stichting Architraaf’ aan waarmee u het Stedelijk machtigt om uw jaarlijkse donatie – met een richtbedrag van € 200,– van uw bankrekening af te schrijven. Daarbij geeft u aan of u per jaar of in termijnen wilt betalen. Het Stedelijk betaalt dit bedrag vervolgens aan Architraaf.

Contact

Voor vragen over Architraaf kunt u een e-mail sturen naar: architraaf@sghaarlem.nl

 

Scroll to top