Stichting Architraaf

Stichting Architraaf is in 2001 opgericht op initiatief van ouders om middels vrijwillige ouderbijdrage financiële steun te bieden aan de school. De bijdrage wordt gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsfaciliteiten en de unieke huisvesting te ondersteunen.

Op het Stedelijk zijn de afgelopen jaren projecten gerealiseerd die zonder de bijdrage van ouders niet mogelijk waren geweest.

Geef het Stedelijk glans

Stichting Architraaf helpt leerlingen en docenten van het Stedelijk Gymnasium door financiële ondersteuning van projecten en voorzieningen die het schoolklimaat extra glans geven en het leerplezier verhogen. Dit stelt de school in staat leerlingen een brede vorming te geven, waarbij ze alle kans krijgen hun talenten ten volle te ontplooien. Uw bijdrage aan Stichting Architraaf maakt voor ons én de leerlingen echt het verschil. Alvast veel dank daarvoor.

Jan Henk van der Werff, rector

 

Wie bestuurt Stichting Architraaf?

 • Jeroen Witlox (ouder), voorzitter
 • Tineke Hoppenbrouwers (oud-docent Engels), secretaris
 • Robert van Velzen (ouder), penningmeester
 • Oscar van der Schoor (ouder), lid

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding en vacatiegeld.

 • De bijdrage van ouders aan Stichting Architraaf is in de schooljaren 2021-2023 besteed aan:
  • smartboards
  • 60 laptops
  • een vernieuwde receptiebalie
  • twee akoestische fauteuils
  • een watertappunt

   

 • Voorbeelden van projecten die eerdere schooljaren zijn gerealiseerd:
  • een verrijdbare tribune voor de aula
  • een piano in de centrale hal
  • uitbreiding van muziekfaciliteiten met elektrische gitaar, luidsprekers en microfoon
  • een drumstel en een vleugel voor het muzieklokaal
  • computers voor het natuurkundelokaal
  • een laptopkar en laptops
  • professionalisering PR
  • het project Burgerschap
  • het project Talent Scouting, Ontwikkeling en Behoud

Hoe kunt u bijdragen?

Al sinds het jaar van oprichting is jaarlijks 70% van alle ouders donateur van Stichting Architraaf. Architraaf is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) in de zin van de belastingwet. Het RSIN nummer is 8156.01.827.

Machtiging

Bij uw digitale overzicht ‘Ouderbijdrage’ klikt u het kopje ‘Stichting Architraaf’ aan waarmee u het Stedelijk machtigt om uw jaarlijkse donatie – met een richtbedrag van € 200,– van uw bankrekening af te schrijven. Daarbij geeft u aan of u per jaar of in termijnen wilt betalen. Het Stedelijk maakt dit bedrag vervolgens over aan Stichting Architraaf.

Indien u Stichting Architraaf wilt ondersteunen door middel van een grotere (eenmalige) schenking, kunt u contact opnemen met de penningmeester: penningmeesterarchitraaf@sghaarlem.nl 

Algemeen

Voor algemene vragen kunt u zich wenden tot de secretaris: architraaf@sghaarlem.nl

 

Scroll to top