Privacy en cookieverklaring

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem (hierna: SGH) doet haar uiterste best om op een zorgvuldige manier om te gaan met de persoonsgegevens van iedereen die bij ons leert, werkt, of de website sghaarlem.nl bezoekt. Hier vindt u meer informatie omtrent ons privacy- en cookiebeleid op de website.

SGH verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In het Privacyreglement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor je van belang kan zijn.

In deze cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt. Het Privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van SGH.

SGH gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyreglement

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past SGH passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. SGH neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s, verwijzingen en duur van de sessies. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de SGH website voor onze bezoekers te optimaliseren. De gebruikersdata die verzameld wordt op de website wordt gedeeld met onze web-partner Studio Alloy te Haarlem. Studio Alloy gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en zodoende actief feedback bij gebruikers te achterhalen. Zij gebruiken hiervoor Google Analytics en Hotjar. Deze gegevens worden uiterlijk na 2 jaar verwijderd.

Inschrijfformulier

De ingevulde data die vanuit het online inschrijfformulier op de website wordt opgeslagen op de webserver zal automatisch na 2 maanden worden verwijderd en enkel in het centrale afgeschermde schoolsysteem worden opgeslagen. Gedurende deze 2 maanden kan onze web-partner Studio Alloy bij deze data, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Zij zullen deze data nooit gebruiken of delen.

Websites van derden

Op de website van SGH zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot SGH behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. SGH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van persoonsgegevens door deze derden. Het gebruik van deze websites is voor je eigen risico. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met je persoonsgegevens omgaan hun privacybeleid (indien beschikbaar). Wij adviseren je daarom, om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacyreglement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar administratie@sghaarlem.nl. De functionaris gegevensbescherming (FG) van SGH is tevens bereikbaar via dit e-mailadres.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegev

Scroll to top