Publicaties

Alle publicaties en documenten met extra informatie over het SGH vind je hier.

De schoolgids bevat praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op het Stedelijk Gymnasium Haarlem. In de schoolgids vindt u onder andere:

  • Overgangsnormen
  • Schoolregels
  • Regelingen over verlof, ziekmelding, verzuim en te laat komen

Het SGH schoolplan

Het schoolplan beschrijft de doelstellingen van het onderwijs aan het Stedelijk Gymnasium en geeft informatie over de praktische vormgeving ervan. Daarnaast is er in het schoolplan informatie te vinden over personeelsbeleid en kwaliteitszorg.

Hieronder vind je een overzicht van de meest belangrijke overige publicaties.

Scroll to top