Renovatie SGH

Het Haarlems Dagblad maakte op 4 maart melding van de voorziene renovatie van het Stedelijk. We kijken al jaren uit naar de renovatie van ons sterk verouderde pand aan het Prinsenhof. Dankzij extra subsidie van de gemeente Haarlem komt de noodzakelijke verbouwing eindelijk in zicht!

Graag wil ik wat verdere toelichting geven op de planning en verwachte voortgang om misverstanden en mogelijke onduidelijkheden te voorkomen.

Wanneer we met verbouwen kunnen beginnen is niet duidelijk, dat hangt mede af van factoren die wij niet kunnen beïnvloeden. We hopen op een start van de werkzaamheden aan het einde van dit kalenderjaar of het begin van het volgende kalenderjaar.

De verbouwing zal naar verwachting ongeveer een jaar in beslag nemen. Ook hier moeten we een slag om de arm houden. Ondanks het feit dat wij zoveel mogelijk onderzoek hebben laten doen naar de staat van het gebouw en de bodem, kunnen zich altijd onvoorziene situaties voordoen. Tijdens de verbouwing is het schoolgebouw aan het Prinsenhof niet beschikbaar.

Ons schoolgebouw aan de Jacobijnestraat blijft in gebruik voor lessen, onze verbinding met de binnenstad van Haarlem blijft intact. Voor de lessen die in het gebouw aan het Prinsenhof worden gegeven wijken wij uit naar een gebouw dat ons door de gemeente ter beschikking wordt gesteld. Het Rudolf Steiner College is daarbij een van de opties. De definitieve locatie is mede afhankelijk van het tijdstip wanneer daadwerkelijk met de verbouwing wordt begonnen.

Jan Henk van der Werff,

Rector/bestuurder