Vacature wiskunde en Natuurkunde

Het Stedelijk Gymnasium is een middelgroot categoraal gymnasium, gelegen in het historisch hart van Haarlem.

De school telt op het ogenblik ruim 870 leerlingen en circa 90 personeelsleden. Het Stedelijk Gymnasium behoort tot de oudste scholen van Nederland waar, met respect voor historische tradities, leerlingen wegwijs worden gemaakt in de moderne wereld. Het Stedelijk Gymnasium maakt onderdeel uit van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG). De samenwerking ligt vooral op het bestuurlijke vlak met als doel de voordelen van schaalvergroting te benutten, terwijl het karakter van zelfstandige kleine scholen behouden blijft.

Het Stedelijk Gymnasium kent een loopbaanbeleid, waarbij eerstegraders, bij goed functioneren na een aantal jaren in aanmerking komen voor een LC en daarna LD functie. Daarbij is het uitgangspunt dat eerstegraads docenten in alle leerjaren van het gymnasium lesgeven.

Met ingang van 1-8-2017 zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor de sectie natuurkunde en wiskunde.

Het gaat om de volgende vacatures:

1e graads docent natuurkunde voor 0,9-1,0 ( ongeveer 25 lesuren)

en

1e graads docent wiskunde voor 1,0-1,2 fte (ong. 30 lesuren)

Aanstelling in een bovengenoemde vacature geschiedt op tijdelijke basis en biedt uitzicht op vast (bij goed functioneren). Het is mogelijk te solliciteren op een kleiner deel van de vacature.

Nadere inlichtingen over deze functies kunnen worden ingewonnen bij:

 

Graag solliciteren via www.meesterbaan.nl voor 17 maart 2017.