Studiekeuze: Webinar voor ouders

Voor ouders:

Hermien Miltenburg is oudervoorlichter van de Universiteit van Wageningen. Zij organiseert Webinars over o.a. studiekeuzes. Ouders hebben zelf vaak ook vragen over studiekeuze en studeren. Komende periode zal zij nieuwe webinars aanbieden kijk op haar website voor de data! https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/