1e graads docent Klassieke talen voor 0,5 – 0,7 fte

Met ingang van 1-8-2020 zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor de sectie Klassieke talen.

Aanstelling in bovengenoemde vacature geschiedt op tijdelijke basis en biedt uitzicht op vast (bij goed functioneren).

Nadere inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij de heer drs. H. Bierman(conrector) h.bierman@sghaarlem.nl

Solliciteren via meesterbaan.nl