Economie

Als je de krant open slaat of naar het 8 uur journaal kijkt kom je er niet omheen: het economische nieuws. Bij het vak economie, dat vanaf de derde klas wordt gegeven, leer je de wereld door een economische bril bekijken. Hoe ontstaan economische problemen (zoals de bankencrisis, werkloosheid, prijsstijgingen) en hoe kunnen deze problemen worden aangepakt. Je leert hoe welvaart wordt gemeten en waarom het ene land welvarender is dan het ander. Je gaat begrijpen waarom en hoe er belastingen worden betaald en waarom de overheid altijd een tekort heeft en waarom alles altijd alsmaar duurder wordt. Je krijg een beeld van hoe economen tegen de wereld aan kijken. In de bovenbouw is het een verplicht vak in het profiel Economie & Maatschappij. Daarnaast kun je het als keuzevak opnemen in een ander profiel.