Geschiedenis

Het vak geschiedenis gaat over alles wat ‘geschied’ is. Je houdt je in de eerste klas bezig met het verleden van de mensheid in verschillende tijdperken: de oude Egyptenaren, de geschiedenis van Haarlem en de door wereldoorlogen beheerste twintigste eeuw. Toch zal het niet alleen over het verleden gaan, maar ook over het heden. De wereld waarin wij nu leven, kan je namelijk niet begrijpen zonder kennis van wat vroeger geschied is.