NLT

Het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) is een nieuw vak dat zo goed mogelijk inspeelt op de meest recente ontwikkelingen in de natuurwetenschappen. De lesstof van NLT is verbonden met lesstof van de vakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Het verschil met die vakken is dat NLT alleen maar gaat over onderwerpen waarin nu onderzoek wordt verricht op universiteiten en onderzoekcentra. NLT sluit aan op de actualiteit en dat betekent dat de precieze inhoud van het vak regelmatig wordt aangepast. NLT is een profielkeuzevak voor de profielen NG en NT. Je mag NLT ook kiezen in je vrije deel, maar voorwaarde is wel dat je kiest voor een natuurprofiel met wiskunde B. In de vierde klas wordt NLT maar in één periode gegeven. In die periode wordt de module Forensische Technieken behandeld. Je leert over technieken die ook worden gebruikt in televisieseries als CSI en uiteindelijk moet je in staat zijn om een moordzaak op te lossen. Het vak NLT is opgebouwd uit verschillende modules. Omdat de lesstof van verschillende modules erg verschillend is, worden ze gegeven door verschillende docenten. Zo is bijvoorbeeld een module over forensische technieken, over hersenen en leren, over bewegende aarde, nanotechnologie en nog veel meer.