Spaans

Los van het feit dat Spaans een prachtige taal is, hoort het samen met Chinees en Engels bij de meest gesproken talen. Je begint met de taal in de vierde en sluit het af met een schoolexamen en het centraal examen. De digitale methode die wordt gebruikt, geeft je de kans zo vaak je wilt thuis te oefenen met de basistaalvaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Jij leert ook de taal door Spaanse teksten te lezen, naar Spaanstalige documentaires (onder meer  ‘los aztecas’, ‘los mayas, de Spaanse Burgeroorlog) films of nieuws te kijken en natuurlijk ook door de taal in de les te spreken. Zo houd je bijvoorbeeld een spreekbeurt over een land uit Zuid-Amerika of over de biografie van een bekende Spaanstalige persoon. Wij besteden veel aandacht aan cultuur en literatuur. Je maakt kennis met een aantal auteurs en stromingen. Je leest een paar literaire boeken, waaronder natuurlijk het beroemde ‘Don Quijote de La Mancha’ geschreven door Miguel de Cervantes Saavedra. Wij bezoeken een Spaanse stad waar je intensief in contact zal zijn met het Spaanse leven, de taal en cultuur. Voor geïnteresseerde leerlingen bestaat de mogelijkheid extra lessen te volgen die voorbereiden op het Dele-diploma: het officiële internationaal erkende diploma voor de Spaanse taal.