Vakken

Gymnasiaal onderwijs wil bereiken dat leerlingen de school verlaten met meer bagage dan alleen het VWO-diploma. Dat betekent dat leerlingen zowel door de keuze van de te behandelen onderwerpen als door de aangeboden verdieping meer leren. De resultaten zijn bij het eindexamen bij alle vakken bovengemiddeld: bovendien is het vanzelfsprekend dat leerlingen deelnemen aan olympiades en aan examens voor het Europees referentiekader moderne talen. De klassieke talen dagen leerlingen uit om op een hoog, complex niveau met taal bezig te zijn. Door leerlingen tot en met de vierde klas Latijn en Grieks aan te bieden, lezen zij werk van een aantal auteurs in beide talen. Zo maken leerlingen kennis met de culturele wortels van onze samenleving. Waar mogelijk leggen andere vakken het verband met de klassieke traditie.

Alpha

Duits

Herzlich Willkommen! Gelukkig is Duits niet zo heel erg moeilijk, het lijkt nogal op het Nederlands. Je merkt …

> Lees meer

Engels

Onderbouw Al vanaf de brugklas praten jij en je docent in de les alleen maar Engels, maar we …

> Lees meer

Frans

Salut! Ben je al eens in Frankrijk geweest of heb je weleens Franse mensen ontmoet? In de leermethode …

> Lees meer

Grieks

In de 2e  klas begin je met Grieks. Dit betekent, dat je het Griekse alfabet leert schrijven en …

> Lees meer

Latijn

Deze taal werd in Italië en ver daarbuiten gesproken en geschreven door de Romeinen. In deze taal zijn …

> Lees meer

Nederlands

De Nederlandse taal spreek je al zo’n tien jaar. Op de basisschool leerde je al lezen en schrijven. …

> Lees meer

Spaans

Los van het feit dat Spaans een prachtige taal is, hoort het samen met Chinees en Engels bij …

> Lees meer

Beta

Biologie

Biologie is de meest tastbare kant van de natuurwetenschappen, het is namelijk de studie van het leven. Het …

> Lees meer

Natuurkunde

Het vak natuurkunde heeft als doel natuurkundige kennis te verwerven in een wisselwerking tussen theorie en experiment. Tijdens …

> Lees meer

NLT

Het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) is een nieuw vak dat zo goed mogelijk inspeelt op de …

> Lees meer

Scheikunde

In de derde klas krijg je twee uur per week scheikunde. Als examen vak is het 480 sbu. …

> Lees meer

Wiskunde

De meeste leerlingen vinden wiskunde het leukste vak op onze school. Wij vragen ons af: waarom? Is het …

> Lees meer

Gamma

CKV

CKV wordt alleen in het 4e leerjaar aangeboden. Het is een breed kunstzinnig vak waarin je kennis maakt …

> Lees meer

Drama

Bij drama gaan de stoelen aan de kant. Je hebt geen boeken nodig en praten tijdens de les …

> Lees meer

Economie

Als je de krant open slaat of naar het 8 uur journaal kijkt kom je er niet omheen: …

> Lees meer

Filosofie

Profielvak (keuze) Cultuur en Maatschappij 480 uur. keuzevak in het vrije deel 480 uur. Filosofie als keuzevak: is …

> Lees meer

Geschiedenis

Het vak geschiedenis gaat over alles wat ‘geschied’ is. Je houdt je in de eerste klas bezig met …

> Lees meer

KCV

Klassieke Culturele Vorming, KCV, wordt ter voorbereiding van de Rome- en Griekenlandreis in klas 5 gegeven. Met KCV …

> Lees meer

Overig

Lichamelijke opvoeding

Onderbouw Lichamelijke Opvoeding is meer dan goed kunnen sporten. Plezier in bewegen met elkaar is net zo belangrijk. …

> Lees meer

Muziek

In de eerste klas ga je in groepjes muziek maken op keyboard en andere instrumenten. Natuurlijk mag je …

> Lees meer