Zonnepanelen

Deze week is een zonnestroom installatie op het dak van de nieuwbouwvleugel Jacobijnestraat boven lokalen 50 t/m 53 geplaatst.

In totaal zijn er 125 zonnepanelen van 300 Wp geplaatst. Op het dak op het oosten (richting binnentuin) 57 st, op het dak op het zuiden 16 st en op het dak op het westen 52 stuks. Vanaf donderdag 8 november 12:00 uur zijn we elektriciteit aan het maken.

In een kalenderjaar produceren we naar verwachting 31.000 kWh. Meestal zullen we al de gemaakte elektriciteit binnen de school gebruiken, maar als de school dicht is (en er dus weinig gebruik is binnen de school) wordt de niet binnen de school gebruikte elektriciteit aan het net geleverd.

Het via zonnepanelen maken van elektriciteit geeft geen CO2 uitstoot. Tov stroom uit fossiele brandstoffen reduceren we ca 0,5 kg CO2 uitstoot per geproduceerde kWh. Op jaarbasis reduceren we dus ca 15.500 kg CO2 uitstoot.

Als laatste nog te leveren werkzaamheid van dit project zal binnenkort op de begane grond van Jacobijnestraat een TV-scherm opgehangen worden waarop zichtbaar is wat de zonnestroominstallatie aan het leveren is.